Učesnici koji su prisustvovali Panel diskusiji, bili su veoma zadovoljni organizovanom Panel diskusijom u Tuzli, smatrajući da je organizacija ovakvih diskusija potrebna kako bi se zajedničkom komunikacijom između građana i predstavnika općine došlo do boljeg javnog dijaloga, a samim tim rješavanja problema i unapređenja javnih usluga.

02.09.2013

U općinama Tuzla i Kalesija

Završne konsultacije dvije Interresorne grupe za izradu Akcionog plana ravnopravnosti spolova za Općine Tuzla i Kalesija se održane 23. augusta u Kalesiji i 27. augusta u Tuzli s ciljem dogovora završnih projektnih aktivnosti i preciziranja zajedničkih inicijativa sa organizacijama civilnog društva.

31.08.2013

Udruženje Vesta u saradnji sa Općinom Živinice implementira projekt ''Monitoring javnih usluga u općini Živinice'' uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH. Cilj projekta je poboljšanje javnog dijaloga između građana i lokalnih vlasti kako bi se unaprijedio kvalitet života svih građana u općini Živinice, te da se poveća javna odgovornost lokalne uprave i inicira integriranje koncepta ispitivanja zadovoljstva građana javnim uslugama u operativne mehanizme općina.

28.08.2013

Udruženje Vesta je tokom 2012. godine, sudjelovalo u projektu ‘’Monitoring lokalnih usluga: organizacije civilnog društva (OCD), građani i lokalne vlasti zajedno do boljih usluga’’. Uz podršku Fonda Otvoreno društvo BIH i u saradnji sa partnerskim organizacijama iz cijele BiH, provedeno je istraživanje stepena zadovoljstva građana uslugama na lokalnom nivou u 25 jedinica lokalne samouprave, u skladu sa relevantnom metodologijom i odgovarajućom tehničkom asistencijom.

20.08.2013

Nakon izrade Pregleda stanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u općini Tuzla, koji je dao uvide u relevantne indikatore socio-ekonomskog stanja u Općini, stvorene su pretpostavke za definiranje potrebnih intervencija za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti, te je formirana radna Interresorna grupa Općine koja je radila na izradi Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Općine Tuzla.

22.07.2013

Članica tima stručnjaka Inicijative ''Građani za Europu'' Sanela Klarić

BiH je nespremno dočekala ulazak susjedne države Hrvatske u EU 1. jula, a razlog nespremnosti leži u neozbiljnosti političkog vrha da se iznađu rješenja i odgovori na zahtjeve koji su bili poznati od 2001. godine. Ovu ocjenu dala je danas ekspertica za ruralni razvoj i poljoprivredu pri projektu “Građani za Europu” Sanela Klarić.

16.07.2013

Intervju sa članicom tima tematskih stručnjaka u sektoru Rad i zapošljavanje u Inicijativi ''Građani za Europu'' Ninom Branković

Na nivou Bosne i Hercegovine još uvijek je zastupljen nedostatak Strategije obrazovanja odraslih, odnosno nedostatak samog zakonskog i okvira javnih politika. ˝Na nivou RS-a postoji Zakon o obrazovanju odraslih, ali isti još uvijek nije donešen na federalnom nivou. Trenutno je u fazi izrade zakon o obrazovanju odraslih na nivou Kantona Sarajevo i on će biti prvi donešen u bilo kojem kantonu/županiji na nivou FBiH˝, kazala je, između ostalog, u intervjuu članica tima stručnjaka u sektoru Rad i zapošljavanje u Inicijativi ˝Građani za Europu˝ Nina Branković.

16.07.2013