Održana prva Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Tuzla

Učesnici koji su prisustvovali Panel diskusiji, bili su veoma zadovoljni organizovanom Panel diskusijom u Tuzli, smatrajući da je organizacija ovakvih diskusija potrebna kako bi se zajedničkom komunikacijom između građana i predstavnika općine došlo do boljeg javnog dijaloga, a samim tim rješavanja problema i unapređenja javnih usluga.

Udruženje Vesta u saradnji sa Općinom Tuzla implementira projekt ''Monitoring javnih usluga u općini Tuzla'' uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH. Cilj projekta je poboljšanje javnog dijaloga između građana i lokalnih vlasti kako bi se unaprijedio kvalitet života svih građana u općini Tuzla, te da se poveća javna odgovornost lokalne uprave i inicira integriranje koncepta ispitivanja zadovoljstva građana javnim uslugama u operativne mehanizme općina.

Projektne aktivnosti predstavljaju drugu fazu u odnosu na ranije realizirano istraživanje o nivou zadovoljstva građana općine Tuzla javnim uslugama, te unose novinu kojom se prati u kojoj su mjeri nosioci vlasti u općini Tuzla uzeli u obzir potrebe građana te u skladu sa tim poduzeli konkretne mjere za rješavanje prioritetnih problema građana i poboljšanja kvalitete života u ovoj općini.

U skladu sa aktivnostima u okviru projekta, 28. augusta 2013. godine održana je prva Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Tuzla. Panel diskusiji prisustvovali su predstavnici Općine Tuzla, predstavnici Javnih preduzeća, vijećnici općinskog vijeća i predsjednici Savjeta MZ.

Projektni koordinator Alem Sinanović učesnike Panel diskusije upoznao je sa kojim su to javnim uslugama građani općine Tuzla nezadovoljni i sa kojim su najviše zadovoljni, te predstavio mjere koje je Općina poduzela kako bi unaprijedila javne usluge, a koje su ugrađene u tekući općinski budžet i druge strateške dokumente. ''Kroz analizu subjektivnih i objektivnih pokazatelja, raspoloživih strateških i planskih dokumenata, te općinskog budžeta za tekuću i predhodnu godinu želimo postaviti osnov za uspostavljanje dijaloga između lokalnih vlasti i građana u cilju unapređenja kvaliteta života građana općine Živinice, posebno kada su u pitanju one usluge sa kojima građani nisu bili zadovoljni'', kazao je projektni koordinator Alem Sinanović.

Šef službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ Kemal Kurević istakao je da Općina Tuzla ulaže velike napore kako bi građani Tuzle imali što kvalitetnije javne usluge ali da ograničavajući faktor su finansijska sredstva. ''Strateško opredjeljenje Općine Tuzla je vodosnabdjevanje, kolektivno grijanje, javna rasvjeta i sada, energetska efikasnost. Općina Tuzla zaista čini napore da u okviru finansijskih sredstava, putem Službe za komunalne poslove i javnih komunalnih preduzeća, radi na razvoju komunalne infrastrukture i unapređenju javnih komunalnih usluga. Ograničavajući faktor su finansijska sredstva, budžet Općine Tuzla odnosno budžet svih nivoa vlasti, jer kroz realizaciju naših projekata i održavanje postojećih infrastrukturnih objekata, koristimo sve moguće nivoe vlasti. Trudimo se da pored obezbjeđenih sredstava u budžetu, obezbjedimo i druga finansijska sredstva a sve u cilju unapređenja javnih usluga na području općine Tuzla'', kazao je Šef službe Kemal Kurević.

Prema riječima Šefice službe za budžet i finansije Suade Isaković, u Općini Tuzla nadaju se da će ostvariti budžet, pogotovo u dijelu poreza na dodanu vrijednost kako se ne bi ponovila prethodna godina kada je s viših nivoa vlasti tri puta revidirana projekcija i smanjivana sredstva, a koja se dešava kontinuirano od 2009. godine. ''Nagli pad prihoda Općine Tuzla dešava se 2009. godine iz razloga načina raspodjele poreza na dodanu vrijednost, te se budžet umanjuje naglo za devet miliona maraka. Na prijedlog Načelnika Imamovića, Općinsko vijeće je donijelo određene mjere i pokušalo sa tako umanjenim sredstvima da zadovolji sve oblasti koje je i do tada Općina Tuzla finansirala i da se ne ukine niti jedna nadležnost, ali zbog nedostatka sredstava morala su se donositi odluke kojem su se na neki način pooštravali kriteriji u dodjeli sredstava za javne usluge.'', kazala je Suada Isaković.

Predsjednici Savjeta mjesnih zajednica, građani i vijećnici moraju moraju shvatiti svoju ulogu kada su u pitanju javne usluge, istakao je predsjedavajući Općinskog vijeća Tuzla Jozo Nišandžić. ''Drago mi je da imamo analizu o zadovoljstvu građana javnim uslugama, a sada imamo i odgovore predstavnika Općine Tuzla šta se to poduzelo u rješavanju tih problema. Mi jesmo da izvršna vlast radi što bolje jer je to u interesu građana, ali odgovorni su i članovi Savjeta MZ, građani i vijećnici da pružaju što bolje usluge u njihovoj nadležnosti'', kazao je predsjedavajući Općinskog vijeća Tuzla.

Kako je naglasio predsjednik Komisije za pitanja mjesnih zajednica OV Tuzla Dušan Perić, Panel diskusija je dobra prilika da se komunikacijom između građana i predstavnika Općine razgovara na koji način rješiti ključne probleme u općini Tuzla, a koje je i istraživanje pokazalo. ''Ovo je bila prilika da se dogovorimo koje javne usluge su prioriteti u općini Tuzla i da se sredstva namjenski usmjere za rješavanje tih problema. Istraživanje je pokazalo da su građani ne zadovoljni socijalnom zaštitom, zelenim povrsinama, održavanjem lokalnih puteva, grobljima, uslugama šalter sal i komunalnom higijenom, što znači postoje određeni problemi. Zadaća relevantnih Službi i javnih preduzeća jeste da se sastanu i riješe navedene probleme, u cilju da građanima omoguće što bolji život'', kazao Dušan Perić.

Učesnici Panel diskusije u Tuzli postavljali su konkretna pitanja kada je riječ o javnim uslugama, a najviše ih je zanimalo unapređenje javnih usluga za koje su građani istakli da nisu zadovoljni u istraživanju a to su usluge socijalne zaštite, odražavanje zelenih povrsina, održavanje lokalnih puteva, grobljima, uslugama šalter sale i komunalnom higijenom. U diskusiji koja se vodila istaknuto je da Općina Tuzla ima u cilju rješavanje svih navedenih problema i njihovo unapređenje za dobrobit građana općine Tuzla.

Učesnici u Tuzli koji su prisustvovali Panel diskusiji, bili su veoma zadovoljni organizovanom Panel diskusijom, smatrajući da je organizacija ovakvih diskusija potrebna kako bi se zajedničkom komunikacijom između građana i predstavnika općine došlo do boljeg javnog dijaloga, a samim tim rješavanja problema i unapređenja javnih usluga.