Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općinama Tuzla i Živinice

Udruženje Vesta je tokom 2012. godine, sudjelovalo u projektu ‘’Monitoring lokalnih usluga: organizacije civilnog društva (OCD), građani i lokalne vlasti zajedno do boljih usluga’’. Uz podršku Fonda Otvoreno društvo BIH i u saradnji sa partnerskim organizacijama iz cijele BiH, provedeno je istraživanje stepena zadovoljstva građana uslugama na lokalnom nivou u 25 jedinica lokalne samouprave, u skladu sa relevantnom metodologijom i odgovarajućom tehničkom asistencijom.

Vesta je bila zadužena za sprovedbu istraživanja u općinama Tuzla i Živnice. U procesu monitoringa javnih usluga na lokalnom nivou u 2012. godini je anketirano 1217 domaćinstava u Tuzli i 859 domaćinstava u Živinicama. Nakon što smo prezentirali rezultate istraživanja općinskim načelnicima, najavljene su određene aktivnosti koje bi doprinjele povećanju zadovoljstva građana uslugama općine u 2013. godini.

S tim u vezi, Udruženje Vesta u saradnji sa ove dvije općine nastavlja projekt ''Monitoring javnih usluga u općinama Tuzla i Živinice'' uz podršku Fonda za otvoreno društvo BiH. Cilj projekta jeste da se osnaži javni dijalog između građana i lokalnih vlasti kako bi se unaprijedio kvalitet života svih građana u općinama Tuzla i Živinice, te da se poveća javna odgovornost lokalne uprave i inicira integriranje koncepta ispitivanja zadovoljstvo građana javnim uslugama u operativne mehanizme općina.

U skladu sa aktivnostima koje slijede u okviru projekta, Prva Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Tuzla održat će se 28. augusta, dok će se u općini Živinice Prva panel diskusija održati 26. augusta. 

Na Panel diskusijama će prisustvovati predstavnici Općina, vijećnici OV, predstavnici Javnih preduzeća i ustanova, predsjednici Savjeta MZ, predstavnici Komisije za pitanja mjesnih zajednica OV i predstavnici organizacija civilnog društva.