Intervju sa tematskim stručnjakom u sektoru poljoprivreda i ruralni razvoj 'Građana za Europu'' Elvedinom Čolakovićem

Prema posljednjem izvještaju Europske komisije, Bosna i Hercegovina ostvarila je izuzetno mali napredak na polju usklađivanja svojih zakona sa standardima Europske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja. Posljedica pomenutog ogleda se, između ostalog, u tome da bh. poljoprivrednici nisu u mogućnosti koristiti sve fondove EU koji su namjenjeni kao poticaj za razvoj poljoprivrede i ruralnog razvoja. O ovim i drugim problemima pročitajte više u intervjuu sa tematskim stručnjakom u sektoru poljoprivreda i ruralni razvoj 'Građana za Europu'' Elvedinom Čolakovićem.

15.07.2013

Svi građani imaju pravo da se uključe u kampanju i da traže VIDLJIVE PROMJENE NA PUTU EUROPSKIH INTEGRACIJA!

Suočeni sa kontinuiranom stagnacijom Bosne i Hercegovine u procesu europskih integracija, koja je posebno naglašena nedavnim ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, nevladine organizacije okupljene u inicijativi Specijalnog predstavnika Europske unije pod nazivom ''Građani za Europu'', pokreću nove aktivnosti koje bi trebale rezultirati snažnijim zalaganjima donosilaca odluka i konkretnim pomacima u proritetnim područjima.

15.07.2013

Intervju sa članom tima sručnjaka Inicijative ''Građani za Europu'' iz sektora poljoprivreda i ruralni razvoj Draženkom Budimirom

˝Ako se što prije ne usvoje zakonski propisi, bojim se da će doći do kolapsa bh. poljoprivrede˝, upozorio je u intervjuu član Inicijative ˝Građani za Europu˝, u sektoru ruralnog razvoja i poljoprivrede, Draženko Budimir. Naime, u proteklih sedam godina BiH je ostvarila veoma mali napredak kada je u pitanju usvajanje standarda i propisa koji važe u državama Europske unije.

15.07.2013

Intervju sa članom tima stručnjaka u sektoru poljoprivreda i ruralni razvoj u Inicijativi ''Građani za Europu'' Aleksandrom Milanovićem

Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja je posebno zahtjevna, dosta je široka i obuhvata brojnu problematiku. Bosna i Hercegovina još uvijek se nije uhvatila u koštac sa svim problemima koji se nameću na putu europskih integracija, a jednu od najvećih kočnica predstavlja nedorečenost zakona na entitetskim nivoima, na kojima se i nalazi sektor poljoprirevdnog i ruralnog razvoja.

12.07.2013

Selesković: ''BiH nema razrađene mehanizme za koordinaciju i donošenje odluka''

Više od pet godina je prošlo otkako je Bosna i Hercegovina potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Europskoj uniji, odnosno od dana kada se obvezala da će svoje zakone i zakonodavstvo uskladiti s europskim standardima. Dvanaest hiljada zakona trebalo je uskladiti s europskim standardima i to iz oblasti tržišne ekonomije, ekonomije i ljudskih prava. Od tada do danas nije zabilježen nikakav napredak.

10.07.2013

Građani za Europu

U BiH na nivou države još uvijek ne postoji strategija razvoja energetskog sektora, to jako negativno utiče na reputaciju u europskim programima i BiH nema pravo da učestvuje u Programu inteligentne energije koja nudi velike mogućnosti međunarodne saradnje u energetskom sektoru. Sredinom 2012. je završen državni akcioni plan za povećanje energetske efikasnosti - NEEAP, ali još nije usvojen, a on je preduslov za otvaranje i pokretanje fondova međunarodnih razvojnih banaka. O ovim i sličnim problemima razgovarali smo sa stručnjakom iz oblasti energije i okoliša Azrudinom Husikom Iz Regionalnog centra za edukaciju i informisanje iz održivog razvoja za Jugoistočnu Evropu (REIC) Sarajevo, Lenom Bratić iz Centra za energetsku efikasnost CEEF iz Sarajeva, Nikicom Prskalom iz ERRDO-a iz Banja Luke i Dušanom Jovićem iz CEE iz Sarajeva.

08.07.2013

Proces europskih integracija važan je za svakog pojedinca u Bosni i Hercegovini, što se posebno aktueliziralo pristupanjem susjedne Hrvatske Europskoj uniji, 01. jula 2013. Građani, privrednici, turisti i svi drugi koji ovih dana putuju van države, susreću se sa brojnim posljedicama višegodišnjeg stagniranja Bosne i Hercegovine u napredovanju prema europskoj zajednici.

08.07.2013