Završene radionice Radne grupe za izradu Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Općine Tuzla

Nakon izrade Pregleda stanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u općini Tuzla, koji je dao uvide u relevantne indikatore socio-ekonomskog stanja u Općini, stvorene su pretpostavke za definiranje potrebnih intervencija za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti, te je formirana radna Interresorna grupa Općine koja je radila na izradi Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Općine Tuzla.

Radnu grupu su činili predstavnici relevantnih službi Općine Tuzla, Komisije za jednakopravnost spolova Općinskog vijeća Tuzla, općinski vijećnici, predstavnici PU Tuzla, Naše dijete Tuzla i Centra za socijalni rad Tuzla, kao i predstavnici Vive žene i UHD Prijateljice.

Nakon tri održana radna sastanka/radionice urađen je Nacrt Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Općine Tuzla. Akcionim planom za rodnu ravnopravnost Općine utvrđuju se ciljevi koje će se ostvariti u periodu od tri godine (2013 – 2016). Detaljno planiranje mjera, aktivnosti, indikatora i izvora finansiranja za sprovođenje aktivnosti izvršeno je za pet oblasti identifikovanih pri izradi Pregleda stanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou i odobreni od strane Radne grupe za izradu Akcionog plana, među kojima su rodni aspekti ekonomske participacije, političke pariticipacije, socijalne zaštite, zdravstva, sigurnosti i bezbijednosti i rodni aspekti kulture, sporta i djelovanja organizacija civilnog društva.. Akcionim planom su precizno definisane uloge i odgovornosti nosilaca realizacije, kao i institucionalni mehanizmi koji trebaju da omoguće postizanje planiranih rezultata.

Radni sastanci Interresorne grupe Općine Tuzlaza izradu Akcionog plana za rodnu ravnopravnost održani su u okviru projekta ''Rodna ravnopravnos na lokalnom nivou'' kojeg sprovodi Udruženje Vesta u okviru FIGAP programa.