Radionica za razvoj formata održivosti mreže ''Građani za Europu'' koja je imala za cilj definisanje formata održivosti inicijative Građani za Europu, kao mreže nevladinih organizacija iz cijele BiH, održana je 21. novembra u Sarajevu.

21.11.2013

Prisjetimo se i na ova prava djece, koja vrlo često ostanu zaboravljena

Konvencija UN-a o pravima djeteta je dokument koji je donijela Glavna skupština UN-a na svojem zasjedanju, 20. studenog 1989. godine. Rječju „konvencija" ističe se da je to dogovor i sporazum koji obvezuje države-članice UN-a na njegovu realizaciju, dakle svojevrstan međunarodni zakon. Prihvatile su ga 193 države u svijetu.

20.11.2013

Obilježavanje Dana borbe protiv nasilja nad djecom – posjeta Obdaništu Bambi

Pravo djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo svakog mališana, a ono je utvrđeno UN Konvencijom o pravima djeteta. Konvencija o pravima djeteta UN, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, obavezuje našu državu da poduzme „sve odgovarajuće zakonske, upravne i društvene i obrazovne mjere kako bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili psihičkog nasilja, povrede ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupka, zloupotrebe ili druge eksplatacije, uključujući i seksualno zlostavljanje“(čl. 19. CRC).

20.11.2013

Nezavisni Monitoring Tim

Povodom obilježavanja 19. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom, Udruženje Vesta i Nezavisni Monitoring Tim za praćenje državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH, najavljuju objavu prvog integriranog Izvještaja u sjeni o sprovedbi državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH, krajem 2013. godine.

19.11.2013

Građani za Europu

Ocjena napretka Bosne i Hercegovine u područjima ruralnog razvoja i poljoprivrede, kao i analiza ključnih problema i prioritetnih koraka koji se trebaju preduzeti u skladu sa procesom pridruživanja EU, bili su u fokusu treće javne diskusije Inicijative Građani za Europu održane u zgradi EU u Sarajevu u petak, 15. novembra 2013. godine.

18.11.2013

Tragom nedavnog, neprofesionalnog i netačnog pisanja osoba na portalu Saff.ba, 10.11.2013. i 12.11. 2013, Udruženje Vesta izražava zgražanje objavljenim tekstovima u kojim je jezikom mržnje izneseno niz neistina o aktivnostima, kao i namjerama našeg Udruženja. Udruženje Vesta se već dugi niz godina zalaže za ljudska prava i specifično, prava djeteta u BiH.

13.11.2013

Održana druga Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Tuzla

U skladu sa aktivnostima u okviru projekta Monitoring javnih usluga u općini Tuzla, 7. novembra 2013. godine održana je druga Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Tuzla, s fokusom na zaštitu okoline. Panel diskusiji prisustvovali su predstavnici Općine Tuzla, predstavnici Javnih preduzeća, vijećnici općinskog vijeća i predsjednici Savjeta MZ i organizacija civilnog društva.

07.11.2013