Održana prva Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Živinice

Udruženje Vesta u saradnji sa Općinom Živinice implementira projekt ''Monitoring javnih usluga u općini Živinice'' uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH. Cilj projekta je poboljšanje javnog dijaloga između građana i lokalnih vlasti kako bi se unaprijedio kvalitet života svih građana u općini Živinice, te da se poveća javna odgovornost lokalne uprave i inicira integriranje koncepta ispitivanja zadovoljstva građana javnim uslugama u operativne mehanizme općina.

Projektne aktivnosti predstavljaju drugu fazu u odnosu na ranije realizirano istraživanje o nivou zadovoljstva građana općine Živinice javnim uslugama, te unose novinu kojom se prati u kojoj su mjeri nosioci vlasti u općini Živinice uzeli u obzir potrebe građana te u skladu sa tim poduzeli konkretne mjere za rješavanje prioritetnih problema građana i poboljšanja kvalitete života u ovoj općini.

U skladu sa aktivnostima u okviru projekta, u Sali općinskog vijeća Živnice, 26. augusta 2013. godine održana je prva Panel diskusija o zadovoljstvu građana javnim uslugama u općini Živinice. Panel diskusiji prisustvovali su predstavnici Općine Živinice, predstavnici Javnih preduzeća i predsjednici Savjeta MZ. Učesnici su bili veoma zadovoljni organizovanom Panel diskusijom, smatrajući da je organizacija ovakvih diskusija potrebna kako bi se zajedničkom komunikacijom između građana i predstavnika općine došlo do boljeg javnog dijaloga, a samim tim rješavanja problema i unapređenja javnih usluga.

Projektni koordinator Alem Sinanović učesnike Panel diskusije upoznao je sa kojim su to javnim uslugama građani općine Živinice nezadovoljni i sa kojim su najviše zadovoljni, te predstavio mjere koje je Općina poduzela kako bi unaprijedila javne usluge, a koje su ugrađene u tekući općinski budžet i druge strateške dokumente. ''Kroz analizu subjektivnih i objektivnih pokazatelja, raspoloživih strateških i planskih dokumenata, te općinskog budžeta za tekuću i predhodnu godinu želimo postaviti osnov za uspostavljanje dijaloga između lokalnih vlasti i građana u cilju unapređenja kvaliteta života građana općine Živinice, posebno kada su u pitanju one usluge sa kojima građani nisu bili zadovoljni'', kazao je projektni koordinator Alem Sinanović.

Predstavnica općine Živinice Mina Halilćević naglasila je da su prioriteti općine uvijek usko vezani za poboljšanje i unaprijeđenje javnih usluga: ''Kao osnovni pokazatelj da općina prati potrebe građana, pogotovo kada je riječ o javnim uslugama, pokazuju stavke za komunalnu infrastrukturu i izgradnju sportskih terena. '', kazala je Mina Halilćević.

Prema riječima predstavnika MZ Živinice Centar Ziada Hadžikića, budžet Općine Živinice za ovu godinu je preambiciozan ako se uzeme u obzir kriza koja je trenutno u državi. ''Čini mi se da nema šanse da će priliv sredstava u budžet biti u onom obimu u kojem je planiran. Dosta stavki se prenosi iz godine u godinu koje nisu realizirane i sa njima moramo jednom završiti i ne planirati ih u budžetu ako znamo da ih nećemo realizirati. Trebamo biti skromni i sredstva usmjeriti na poboljšanje javnih usluga sa kojima građani nisu zadovoljni'', naglasio je Ziad Hadžikić.

Zaključak učesnika Panel diskusije je da su ključni problemi kada su u pitanju javne usluge na području općine Živinice još uvijek komunalna higijena, kolektivno grijanje i vodosnabdjevanje. Ključna riješenja učesnici diskusije vide kroz efikasnija zakonska riješenja u ovim oblastima, podizanje svijesti javnosti i zajedničko djelovanje građana i Općine u cilju rješavanja i unaprijeđenja javnih usluga, a jedan od servisa je zasigurno kontinuirano istraživanje građana o zadovoljstvu javnim uslugama i javni dijalog građana sa predstavnicima Općine.