Održana Panel diskusija u organizaciji Udruženja Vesta i Komisije za ravnopravnost polova TK

U namjeri da zajedničkim djelovanjem doprinese provođenju demokratskih reformi u BiH u segmentu rodne ravnopravnosti i jačanja uloge žene, posebice žene iz ruralnih područja, čija je uloga od vitalne važnosti za sveukupan razvoj sela, u petak je u organizaciji Komisije za jednakopravnost spolova TK i Udruženja Vesta, u Tuzli upriličena panel diskusija.

16.10.2013

Saopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana djevojčica

Ujedinjene nacije su 2011. godine usvojile Rezoluciju 66/170 kojom je ustanovljeno da je 11. oktobar Međunarodni dan djevojčica (International Day of the Girl Child), kako bi se uvažavala prava djevojčica i specifični izazovi sa kojim se djevojčice širom svijeta suočavaju. Definicija „Girl Child” od strane UN-a se uzima za polazište – žensko dijete između nula i osamnaest godina.

10.10.2013

Održan okrugli sto za političarke u Općini Tuzla

U organizaciji Udruženja Vesta, a uz finansijsku podršku Fondacije Friedrich Ebert u Tuzli je održan okrugli sto o temi: ''Politički spektar u BiH'', u okviru projekta ''Rad političaki u lokalnoj zajednici''. Okrugli sto bio je namjenjen predstavnicima političkih stranaka u općini Tuzla s ciljem podrške u većoj afirmaciji žena u političkom životu. Na okruglom stolu uvodno izlaganje održao je politički analitičar Adis Arapović.

10.10.2013

Povodom obilježavanja Dječije nedjelje, Udruženje Vesta je i ove godine organizovalo niz različitih edukativno-informativnih i kreativnih sadržaja na temu položaja i prava djeteta u našoj zajednici i BiH uopšte, sa specifičnim fokusom na borbu protiv svih oblika nasilja nad djecom.

07.10.2013

Građani za Europu

U okviru Inicijative Građani za Europu u četvrtak 3. oktobra, u zgradi EU-a u Sarajevu, održana je javna diskusija o temi: „Rad i zapošljavanje u procesu europskih integracija“, u kojoj je sudjelovalo preko pedeset predstavnika relevantnih vladinih institucija, agencija i organizacija građanskog društva. Cilj diskusije bio je usmjeren na procjenu napretka u oblasti rada i zapošljavanja u BiH, te na sagledavanje ključnih problema i prioritetnih koraka koje je potrebno preduzeti u cilju poštivanja ljudskog prava na rad i značajnijeg povećanja broja zaposlenih u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa prioritetima procesa pridruživanja Europskoj uniji.

04.10.2013

Održana konferencija o de-institucionalizaciji dječije zaštite u BiH

Konferencija o de-institucionalizaciji dječije zaštite u Bosni i Hercegovini pod nazivom „Otvaramo vrata djeci Bosne i Hercegovine“ održana je u sklopu obilježavanja Dječije nedjelje, 1. oktobra u Sarajevu. Inicijator i domaćin konferencije bilo je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a organizator je Hope and Homes for Children u BiH, u partnerstvu sa organizacijama: UNICEF, Save the Children, SOS Dječija sela BiH, World Vision i SUMERO Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama u FBiH.

02.10.2013

U organizaciji Komisije za ravnopravnost polova TK i Udruženja Vesta

Panel diskusija - obilježavanje 15. oktobra Međunarodnog dana žene sa sela, kao ključnog aktera ruralnog razvoja, održat će se 11. oktobra 2013. godine sa početkom u 10:30 sati, u Plavoj Sali BKC Tuzla. Panel diskusiju organizira Komisija za jednakopravnost spolova Tuzlanskog kantona i Udruženje VESTA iz Tuzle, uz pokroviteljstvo Ministarstva za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Tuzlanskog kantona u namjeri da zajedničkim djelovanjem doprinese provođenju demokratskih reformi u BiH u segmentu rodne ravnopravnosti i jačanja uloge žene, posebice žene iz ruralnih područja, čija je uloga od vitalne važnosti za sveukupan razvoj sela.

02.10.2013