Za potrebe OCD platforme Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje

 

Udruženje VESTA iz Tuzle, objavljuje poziv za angažman trenera u oblasti „Komunikacije i odnosi sa medijima“ u svrhu jačanja zagovaračkih i institucionalnih kapaciteta OCD mreže Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje. Mreža broji jedanaest organizacija sa području Tuzlanskog kantona i  uspostavljena je u okviru projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (šifra: AID 011522).

07.02.2020

Povod za saopštenje za javnost je odluka Skupštine Tuzlanskog Kantona od 16.12.2019.g., kojom se stavlja van snage Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije, koja je usvojena na 50. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, 29.03.2018. godine. 

20.12.2019

Udruženje VESTA iz Tuzle, objavljuje poziv za angažman konsultanta za provedbu istraživanja trening potreba za jačanje zagovaračkih i institucionalnih kapaciteta novoformirane mreže organizacija civilnog društva (OCD). Mreža OCD koja broji jedanaest organizacija na području Tuzlanskog kantona je uspostavljena u okviru projekta Inkluzija za sve - Inkluzivno obrazovanje za svu djecu u Bosni i Hercegovini (šifra: AID 011522).

26.06.2019

VESTA kao jedan od konzorcijskih partnera zajedno sa Centrom za menadžment, razvoj i planiranje - MDP Inicijative iz Doboja i Centrom za istraživanje i studije - GEA Banja Luka, u saradnji sa UNDP provodi aktivnosti „Unapređenje mjesnih zajednica u odabranim lokalitetima u BiH prema upravi fokusiranoj na potrebe građana  i pružanje usluga“.

12.03.2019

VESTA Group je u saradnji sa Općinom Tešanj 08. i 09. avgusta provela obuku u Planiranju i upravljanju projektima. Obuka je obuhvatila grupu mladih Općine Tešanj i realizirana je kao jedna od aktivnosti definirana Strategijom razvoja Općine Tešanj. Cilj obuke je bio da se provede efikasan proces učenja iz domena PCM_ Upravljanja projektnim ciklusom, za zainteresirane mlade ljude sa područja općine Tešanj, koji su se prijavili na javni poziva objavljen od strane Općine.

10.08.2018

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno posjetio je danas Orašje gdje je odražana završna javna debata o ulozi lokalne zajednice u procesu pristupanja EU, a u okviru projekta Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR), ‘Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’, a kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke. 

02.06.2018

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark bio je domaćin trinaeste javne debate o lokalnom ekonomskom i održivom razvoju, koja je održana u Tešnju, u okviru projekta „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“, koju sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke. „Opština Tešanj je jedna od najproduktivnijih lokalnih zajednica u BiH, sa preko 200 registovanih malih i srednjih preduzeća koja u velikom dijelu dolaze iz privatnog sektora“, istakao je ambasador Lars-Gunnar Wigemark tokom razgovora sa građanima ove opštine, privrednicima, poljoprivrednicima, predstavnicima civilnog sektora i mladih.

01.06.2018