Tešanj je jedna od najproduktivnijih lokalnih zajednica u BiH

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark bio je domaćin trinaeste javne debate o lokalnom ekonomskom i održivom razvoju, koja je održana u Tešnju, u okviru projekta „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“, koju sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke. „Opština Tešanj je jedna od najproduktivnijih lokalnih zajednica u BiH, sa preko 200 registovanih malih i srednjih preduzeća koja u velikom dijelu dolaze iz privatnog sektora“, istakao je ambasador Lars-Gunnar Wigemark tokom razgovora sa građanima ove opštine, privrednicima, poljoprivrednicima, predstavnicima civilnog sektora i mladih.

 

„Tešanj je dobar primjer kako lokalne zajednice mogu preuzeti inicijativu i sada je pravo vrijeme da pređe na viši stepen razvoja“, poručio je Wigemark i naglasio da je proces evropskih integracija pitanje svih građana BiH.

Debati u Tešnju prisustvovao je i ambasador Poljske u BiH Andrzej Krawczyk, koji je ukazao na značaj lokalnih zajednica u prosecu evropskih integracija.

„Važno da BiH u pregovore sa EU uđe što spremnija, a to će biti moguće ukoliko u cijeli proces budu uključene i lokalne zajednice u punom kapacitetu“, poručio je Krawczyk.

Tokom javne debate izdvojilo se nekoliko ključnih tema, među kojima usklađenost sistema obrazovanja sa tržištem rada, pojednostavljivanje administrativih procedura, ali i načini pristupanja EU fondovima za jači razvoj ekonomije na području opštine Tešanj. Također, ukazano je i na značaj razvoja digitalnih tehnologija, razvoj programa socijalnog preduzetništva i podrška zapošljavanja i samozapošljavanja mladih.

Nakon debate, organizovan je informativno-edukativni sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje finansira EU i drugi donatori, a koji direktno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica: ProLocal – Program za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BiH koji finansiraju EU i njemačka vlada, a provodi GIZ i MEG -Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja koji finansira švicarska vlada, a povodi UNDP.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) sprovodi projekat „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“ u okviru kojeg će posjetiti još dvije, od ukupno petnaest lokalnih zajednica u BiH i održati javnu debatu o ulozi lokalne zajednice te izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU.