Saopštenje za javnost povodom stavljanja van snage Strategije TK za uključivanje djece sa poteškoćama u obrazovanje

Povod za saopštenje za javnost je odluka Skupštine Tuzlanskog Kantona od 16.12.2019.g., kojom se stavlja van snage Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u obrazovanje sa sedmogodišnjim Planom implementacije, koja je usvojena na 50. sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona, 29.03.2018. godine. 

Iznenađenje je tim veće ako se uzme u obzir činjenica da je Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona mjesecima radilo na pripremi Strategije u procesu koji je uključio više od 160 ključnih aktera i da ista ovom odlukom Skupštine TK  nije predmetom revizije ili eventualnih modifikacija, nego stavljanja van snage.

 

I pored toga što je naša zemlja ratificirala niz međunarodnih dokumenata, uključujući Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom, Konvenciju o pravima djeteta Ujedinjenih Nacija, učenici sa poteškoćama u razvoju koji pohađaju osnovne i srednje škole u Tuzlanskom kantonu nemaju jednak pristup obrazovanju kao njihovi vršnjaci bez poteškoća u razvoju. Stanje na terenu je poražavajuće. Najveći gubitnici su djeca /učenici sa invaliditetom.

 

Brojne strategije vlada u BiH na različitim nivoima kroz reformu obrazovanja ukazuju na to da inkluzivno obrazovanje NEMA ALTERNATIVU i da će u budućnosti sve više mjera podrške i resursa biti odvajano za osiguranje inkluzivnog, kvalitetnog obrazovanja, jednako dostupnog svima.

 

Podsjećamo da je na osnovu Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona o stavljanju van snage Odluke o Strategiji za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje Vlada Tuzlanskog kantona na svojoj sjednici od 17.12.2019.godine utvrdila amandman na prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020.godinu, kojim se sredstva utvrđena prijedlogom Budžeta TK za 2020 namijenjena implementaciji Strategije usmjeravaju na poziciju Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava! 

 

Ono što zabrinjava je da su prijedlogom budžeta sredstva u iznosu od  411.100,00 KM  za 2020.godinu, koja su  bila planirana za realizaciju Strategije za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanje, u cilju eliminisanja prostornih prepreka u vrtićima i prilagođavanje prostora djeci sa poteškoćama u razvoju, usmjerena u druge svrhe! 

 

Mi, organizacije civilnog društva članice mreže Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje koja broji 13 udruženja i centara podrške djeci sa invaliditetom sa područja Tuzlanskog Kantona, koji zastupaju interese više od 1500 direktnih korisnika, pozivamo donosioce odluka, prije svega Skupštinu Tuzlanskog kantona da  potvrdi svoje opredjeljenje konceptu inkluzivnog obrazovanja, konkretnim i održivim akcijama  u najboljem interesu sve djece, a naročito djece sa poteškoćama u razvoju!

 

Tražimo informacije šta Vlada Tuzlanskog kantona nudi kao alternativu strategiji i koje korake planira poduzeti kako bi se nivo uključenosti djece i učenika sa poteškoćama u razvoju u obrazovni proces povećao.

 

Dižemo naš glas ZA INKLUZIJU u obrazovanju protiv diskriminacije i otvoreni smo za saradnju za dobrobit djece i mladih sa poteškoćama u razvoju!

 

Članice mreže –Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje: Udruženje Biro za ljudska prava Tuzla; Udruženje roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama Futura Gračanica; Informativni centar za osobe sa invaliditetom IC Lotos Tuzla; Centar Mali svijet Lukavac, Centar Koraci nade u Tuzli i Gradačcu; Udruženje URDP Osmjeh nade Kalesija; Udruženje djece i osoba sa posebnim potrebama Spektar Srebrenik; Udruženje građana oštećenog vida Tuzla; Udruženje Zemlja djece u Bosni i Hercegovini: Udruženje majki hendikepirane djece TK; Udruženje Vrati mi osmjeh Živinice  i VESTA Tuzla