Orašje i Posavina imaju potencijal za žensko poduzetništvo

Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’

Zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno posjetio je danas Orašje gdje je odražana završna javna debata o ulozi lokalne zajednice u procesu pristupanja EU, a u okviru projekta Ureda specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR), ‘Lokalna zajednica prEUzima inicijativu’, a kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke. 

„Izuzetan razvojni potencijal grada Orašja, leži u činjenici da se nalazi u sjeveroistočnom dijelu BiH uz samu granicu sa Republikom Hrvatskom i EU što otvara brojne mogućnosti, prvenstveno zbog jedostavnijeg pristupa tržištu EU“, poručio je Sinno.

Istakao je da su ovakve debate održane u četrnaest lokalnih zajednica u BiH.

„Tu smo i da ukažemo na značaj lokalne uprave u kreiranju privrednog ambijenta, ali i da ohrabrimo sve bh. građane da aktivno učestvuju evropskim integracija jer će najviše benefita od ukupnog procesa i pridruživanja EU imati upravo lokalne zajednice“, istakao je Sinno.

Na značaj lokalnih zajednica u procesu EU integracija ukazao je i ambasador Republike Francuske u BiH Guillaume Rousson.

„Došli smo da razgovaramo sa građanima Orašja o konkretnim načinima razvoja ekonomije u lokalnoj zajednici i saradnje sa EU i njenim članicama“, rekao je Rousson.

Aida Zubčević, predsjednica Udruženja poslovnih žena BiH i jedan od domaćih eksperata uključenih u projekat, ukazala je na ogroman potencijal Orašja i Posavine u razvoju ženskog poduzetništva.

„Ovdje ima fenomenalnih, hrabrih i vrijednih žena, koje značajno utiču na ekonomsko osnaživanje cijele zajednice“, istakla je Zubčević.

Nakon debate, organizovan je informativno-edukativni sajam na kojem su izlagali predstavnici projekata koje finansira EU i drugi donatori, a koji direktno doprinose ekonomskom i održivom razvoju lokalnih zajednica, među kojima: LEP – Lokalno partnerstvo za zapošljavanje koji finansira EU, a provodi ILO.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) u okviru projekata „Lokalna zajednica prEUzima inicijativu“ posjetio je petnaest lokalnih zajednica BiH, u kojima su održane javne debate sa preko 1500 učenika, predstavnika svih segmenata društva. Projekat je uključivao angažman preko 20 međunarodnih, regionalnih i domaćih ekperata koji su ukazali na izazove i mogućnosti koje nudi proces pristupanja EU.