VESTA Group je u saradnji sa Općinom Tešanj provela obuku u Planiranju i upravljanju projektima

VESTA Group je u saradnji sa Općinom Tešanj 08. i 09. avgusta provela obuku u Planiranju i upravljanju projektima. Obuka je obuhvatila grupu mladih Općine Tešanj i realizirana je kao jedna od aktivnosti definirana Strategijom razvoja Općine Tešanj. Cilj obuke je bio da se provede efikasan proces učenja iz domena PCM_ Upravljanja projektnim ciklusom, za zainteresirane mlade ljude sa područja općine Tešanj, koji su se prijavili na javni poziva objavljen od strane Općine.

Program obuke je dizajniran u svijetlu aktualnih razvojnih procesa i dodatan je poticaj mladim ljudima da uzmu aktivno učešće u razvoju lokalne zajednice, i promoviraju multisektoralni pristup kreiranju i realizaciji projekata, kao važan aspekat održivosti projektnih intervencija.