„Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“

VESTA kao jedan od konzorcijskih partnera zajedno sa Centrom za menadžment, razvoj i planiranje - MDP Inicijative iz Doboja i Centrom za istraživanje i studije - GEA Banja Luka, u saradnji sa UNDP provodi aktivnosti „Unapređenje mjesnih zajednica u odabranim lokalitetima u BiH prema upravi fokusiranoj na potrebe građana  i pružanje usluga“.

 

Nakon pripreme i usvajanja Akcionih planova u 36  mjesnih zajednica  konzorcij je osigurao drugu fazu podrške kroz tri edukativna događaja i direktnu tehničku asistenciju mjesnim zajednicama. Aktivnosti konzorcija se realizuju u periodu april 2018. - april 2019.g. na području šest jedinica lokalne samouprave: Brčko, Bijeljina, Gradačac, Gračanica, Petrovo i Žepče. 

 

Podrška se odvija u okviru  projekta „Jačanje  uloge mjesnih zajednica u BiH“ čiji je cilj  pružiti doprinos kvalitetnijem životu građana kroz veće demokratsko učešće i odgovornost prema javnosti,  unapređenje usluga i  infrastrukture u mjesnim zajednicama, te uključivanje socijalno isključenih kategorija.  Projekat je zajednička inicijativa Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a provodi ga UNDP u 24 jedinice lokalne samouprave u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije Bosne i Hercegovine, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza opština/općina i gradova.