Dana 21.01.2022.godine je u kongresnoj sali Dramar centra u Tuzli  predstavljena publikacija Sažetak politika za promociju inkluzivnog obrazovanja djece s poteškoćama i/ili invaliditetom u Tuzlanskom kantonu, u organizaciji Mreže OCD  Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje”.

Povodom 3. decembra - Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, Udruženje građana oštećenog vida Tuzla i Mreža organizacija civilnog društva „Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje“, organizovali su okrugli sto na temu ˝Pravo osoba s invaliditetom na obrazovanje i zapošljavanje˝.

06.12.2021

Mreža  organizacija civilnog društva “Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje”  organizovala je danas press konferenciju apelujući na nadležne da djeca sa invaliditetom imaju pravo, a nadležne institucije obavezu  da im omoguće ravnopravan pristup obrazovanju i mogućnost da ostvare sve svoje potencijale! Mrežu čini organizacije koje su dugi niz godina aktivne u oblasti promocije dječjih prava, prava osoba s invaliditetom, udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju i organizacije koje pružaju usluge podrške djeci s poteškoćama u razvoju  na području Tuzlanskog kantona. 

Saopštenje za javnost Partnerstva za inkluzivno obrazovanje!

16.09.2021

Za potrebe OCD platforme Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje

 

Udruženje VESTA iz Tuzle, objavljuje poziv za angažman konsultanta za pripremu analitičkog pregleda- Sažetak potika promocije inkuzivnog obrazovanja. 

15.07.2021

Mreža Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje nastavlja svoje zagovaračke aktivnosti zastupajući interese djece  s invaliditetom u ostvarenju prava na inkluzivno obrazovanje.

Organizacije civilnog društva članice  Mreže u posljednjih godinu dana ulažu snažne napore kako bi se proces inkluzije u Tuzlanskom kantonu unaprijedio apelujući na nadležne i upućujući na značaj većeg učešće organizacija civilnog društva  u procesima kreiranja inkluzivnih politika.

28.05.2021

Mreža OCD -Partnerstvo za inkluzivno obrazovanje je u prethodnih nekoliko mjeseci  svoje djelovanje usmjerila na program jačanja kapaciteta za zagovaranje inkluzivnog obrazovanja. 

Uz organizaciju treninga u „Javnom zagovaranju“ i uz online konsultacija održane u augustu 2020, dogovoreni su zajednički zahtjevi prema nadležnim institucijama u cilju poduzimanja potrebnih i mogućih koraka, kako bi djeca sa invaliditetom ostvarila pravo na inkluzivno obrazovanje. 

24.08.2020