U cilju implementacije projekta Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka čiji je cilj unaprijediti uslove i uvećati mogućnosti za održivi povratak i reintegraciju manjinskih povratnika u lokalnu zajednicu, podržanog od Evropske unije, Udruženje Vesta je logistički pripremilo četiri multisektoralne radionice u četiri opštine sjeveroistočne BiH u Tuzli, Bijeljini, Sapni i Bratuncu, sa ciljem prezentacije multisektoralnog pristupa primjeni Zakona o slobodi pristupa informacijama.

01.06.2008

Udruženje Vesta je u saradnji sa partnerskom organizaciom Mediacentar iz Sarajeva organizovalo treninge ''Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka'' koji su održani u prostorijama Mediacentar u Sarajevu 14.-15. aprila i 21.- 22. aprila 2008. godine.


Treninzi su okupili predstavnike medija sa područja sjeveroistočne BiH, a ciljevi treninga su bili:

01.06.2008