Završeni projekti

Djelujući u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja na području sjeveroistočne BiH, osoblje Udruženja Vesta je uvidjelo da se konceptu održivog razvoja prilazi individualno i da pojedinci vrlo često imaju odlučujuće uloge u (ne)prihvatanju modernih mehanizama poslovanja. Ta činjenica u značajnoj mjeri određuje nivo razvoja poduzetništva jer se vrlo često polazi od vlastitih ubjeđenja i promišljanja o svrsishodnosti odrđenih poslovnih poduhvata.

07.07.2009

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u saradnji sa Udruženjem Vesta iz Tuzle, a uz podršku Europske komisije u BiH će u narednom dvogodišnjem periodu raditi na realizaciji projekta "Razvoj lokalne politike i mjere za sprečavanje nasilja na sportskim terenima u općinama Bijeljina i Tuzla",.

06.07.2009

U cilju doprinosa procesu jačanja kapaciteta omladinskih organizacija i mladih u promoviranju životnih i kulturnih vrijednosti, Udruženje Vesta – Vesta radio iz Tuzle u saradnji sa Francuskim kulturnim centrom ''Sophie Chifflet'' iz Tuzle tokom 2010.

08.03.2009

S ciljem obezbjeđivanja platforme za održivi povratak i reintegraciju manjinskih povratnika i raseljenih lica u lokalnu zajednicu u 15 općina sjeveroistočne Bosne, Udruženje VESTA je realizovalo projekt putem kojeg je uvećalo mogućnosti održivog povratka i reintegracije manjinskih povratnika i raseljenih lica u lokalnu zajednicu kroz djelovanje na smanjenje uticaja ksenofobičnih elemenata i propagande u medijima.
Ciljevi projekta bili su usmjereni na:

23.01.2009

Budžet je najvažniji vladin/općinski instrument, jer se bez finansijskih sredstava ne mogu uspješno implementirati politike. U izradu budžeta demokratsko društvo obezbjeđuje ravnopravno sudjelovanje oba spola, što i nije slučaj u BiH. Stoga je Udruženje VESTA u 2007. godini realizovalo projekat Gender senzitivno budžetiranje. Projekat je imao za cilj doprinijeti uvođenju procedura gender senzitivnog budžetiranja u Bosni i Hercegovini u skladu sa Gender akcionim planom BiH, što je ujedno značilo i realizaciju dijala

02.06.2008

Brojni izvještaji i analize domaćih i međunarodnih organizacija kontinuirano ukazuju na nezadovoljavajuće stanje u pogledu poštivanja prava djece i žena u BiH. Vodeći se ovim informacijama Udruženje VESTA je nastavilo svoj rad u sferi jačanja ljudskih prava i demokratije kroz projekt "Kampanja za poštivanje prava djece i žena u BiH putem mreže KRIK".

01.06.2008

Udruženje VESTA je u 2007. godini u okviru projekta ''Monitoring medija u prezentaciji rada političarki na području TK'' analiziralo rad medija, te došlo do saznanja koliko prostora mediji ustupaju radu političarki, te na koji ih način prezentuju u post izbornom periodu. Proveden je monitoring elektronskih i štampanih medija, te realizovan serial radio emisija koje smo emitovali u programu VESTA Radija. Učešće su uzele političarke sa područja Tuzlanskog kantona. Uporedo sa ovim aktivnostima Udruženje VESTA je

01.06.2008