Mediji u procesu reintegracije i održivog povratka

S ciljem obezbjeđivanja platforme za održivi povratak i reintegraciju manjinskih povratnika i raseljenih lica u lokalnu zajednicu u 15 općina sjeveroistočne Bosne, Udruženje VESTA je realizovalo projekt putem kojeg je uvećalo mogućnosti održivog povratka i reintegracije manjinskih povratnika i raseljenih lica u lokalnu zajednicu kroz djelovanje na smanjenje uticaja ksenofobičnih elemenata i propagande u medijima.
Ciljevi projekta bili su usmjereni na:
1. uvećanje stručne osposobljenosti medijskih djelatnika sjeveroistočne Bosne i Hercegovine u sferi poštivanja ljudskih prava,
2. uvećanje povjerenja zajednica manjinskog povratka u medije,
3. unapređenje međusobne razmjene informacija i saradnje pokretanjem medijske kampanje za promociju suživota i uspješnog povratka i unapređenje reintegracije povratnika međusektoralnom saradnjom uz podršku medija.
Udruženje VESTA je u partnerstvu sa Fondacijom Mediacentar, te uz podršku Centra za slobodan pristup informacijama, realizovalo tri grupe aktivnosti:
1. Stručno usavršavanje medijskih djelatnika o mirovnom novinarstvu i ljudskim pravima
2. Edukacija medijskih djelatnika, predstavnika zajednica manjinskog povratka i predstavnika lokalne uprave o multisektoralnoj dimenziji Zakona o slobodi pristupa informacija i realizacija medijske kampanje za efikasniju primjenu tog zakona
3. Kampanja zagovaranja za smanjenje ksenofobičnih elemenata uz monitoring i izvještavanje građana i vladinih institucija o elementima ksenofobije i diskriminacije
U okviru kampanje za smanjenje kesenofobičnih elemenata i diskriminacije u medijima, sudjelovali su svi polaznici organizovanih edukacija u okviru projekta. Uz podršku Vesta Radija iz Tuzle, Magic iz Milića, Skala iz Ugljevika, Slobomir iz Bijeljine, Glas Drine iz Sapne, Radija Bratunac iz Bratunca, RTVTK i RTV Lukavac iz Lukavca producirano je i emitovano 30 radioemisija o pozitivnim primjerima održivog povratka u općinama sjeveroistočne BiH. Takođe, kampanjom su adresirani i problemi sa kojima se povratnici svakodnevno susreću kao što su nedostatak električne energije, nedostatak organiziranog prevoza učenika i starijih osoba, medijska blokada i neinformisanost. Ove teme su poslužile za produkciju kratkih televizijiskih priča koje su realizovane u saradnji sa producentskom kućom Vizart iz Tuzle i emitovane putem mreže TV Liberty na 30 televizijskih stanica u BiH, te u programu RTV Tuzlanskog kantona. Vesta je svoju opredjeljenost za jednakim pravima svih ljudi u Bosni i Hercegovini, podržala bilbordima sa porukom ''Različiti ljudi, jednaka prava'', koji su se posljednjih nekoliko sedmica mogli vidjeti na području sjeveroistočne BiH.
U razgovorima sa korisnicima projekta nakon višemjesečne kampanje, potvrđeno je da se sada manjinski povratnici češće obraćaju medijima i lokalnoj upravi za rješavanje problema sa kojima se susreću, te da je evidentno ojačano povjerenje u lokalne institucije i novinare.