Edukacija za unapređenje energetske efikasnosti malih i srednjih preduzeća u općini Tuzla

Djelujući u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja na području sjeveroistočne BiH, osoblje Udruženja Vesta je uvidjelo da se konceptu održivog razvoja prilazi individualno i da pojedinci vrlo često imaju odlučujuće uloge u (ne)prihvatanju modernih mehanizama poslovanja. Ta činjenica u značajnoj mjeri određuje nivo razvoja poduzetništva jer se vrlo često polazi od vlastitih ubjeđenja i promišljanja o svrsishodnosti odrđenih poslovnih poduhvata.

Ova činjenica se posve sigurno moze primjeniti u dijelu koji se odnosi na energetski efikasno poslovanje poduzetnika. Na žalost, poznavanje mehanizma energetski efikasnog poslovanja, koji u suštini igra značajnu ulogu u povećanju konkurentnosti malih preduzeća je još uvijek vrlo slabo. Stoga se problem koji se adresira projektom odnosi na menadžment i njihovo nedovoljno poznavanje mogućnosti za postizanje veće energetske efikasnosti u malim, ali i visoko energetskim preduzećima, gdje se uštede mogu vrlo brzo primjetiti. Takođe, mala preduzeća su rijetko u mogućnosti da sebi priušte energetski audit čiji će rezultati ukazati na konkretna mjesta za poboljšavanje. Zbog svega rečenog, mala preduzeća ostaju po strani, nastavljajući da se razvijaju sa značajnim gubicima umjesto da se ostvarene uštede investiraju u poslovanje.

Ciljevi projekta

Projekt doprinosi ostvarivanju politike energetske efikasnosti u skladu sa standardima EU odnosno obavezama koje država treba ispuniti na svom putu u EU, a specifično je usmjeren na podršku poduzetnicima putem edukacije i razvijanja svijesti.

Projektni specifični ciljevi se mogu formulisati na sljedeći način:

• Do kraja 2009. godine najmanje 240 građana s područja općine Tuzla, kao direktnih korisnika, će znati više o pojmu energetske efikasnosti kako u domaćinstvima tako i u vlastitim malim preduzećima i biti u mogućnostima da primjene osnovne mehanizme za racionalno korištenje energije, a najmanje 5 vlasnika malih privatnih preduzeća će dobiti stručno mišljenje za energetski efikasnije poslovanje.
• Do kraja 2009. godine, građani općine Tuzla, kao indirektini korisnici, će uvećati svoje znanje o energetskoj efikasnosti na bazi emitovanja najmanje 10 polusatnih radioemisija i edukativnih sadržaja te promotivnih materijala i samim tim biti u prilici da dobijene informacije iskoriste u svakodnevnom poslovanju.

Udruženje Vesta planira realizirati aktivnosti koje se direktno oslanjaju na smjernice iz Strateškog plana općine Tuzla. Naime, jedan od principa Strategije je da se ''ekonomski rast bazira na privatnom vlasništvu, koje jedino obezbjeđuje novo zaposljavnje, a rast SME je ključan faktor razvoja tržišne ekonomije. Takođe, u obzir su uzeti navodi koji ukazuju da ''Strateška vizija o dostizanju i promoviranju ekološki zdrave sredine podrazumjeva paralelno korištenje ''ekonomskih'' i ''neekonomskih'' instrumenata zaštite prirodne sredine, odnosno objedinjavanje ekonomskih i ekoloških faktora. Mjere, između ostalog, uključuju povećanje ekonomskih ušteda i smanjenje troškova proizvodnje.

Budući da strategija predlaže konkretne aktivnosti koje se odnose na kontinuiranu edukaciju poduzetnika i mjesnih zajednica na očuvanju EKO sistema, Vesta realizuje sljedeće aktivnosti:

• Priprema i organizacija 6 prezentacija u mjesnim zajednicama općine Tuzla
• Priprema i analiza malih preduzeća i njihovo poznavanje energetski efikasnog poslovanja
• Priprema i realizacija informativne kampanje za odabir malog preduzeća u koji bi ušli eksperti za energetski audit i izvrlili ad hoc procjenu
• Priprema i publikovanja publikacije o energetskoj efikasnosti u malim preduzećima

Udruženje Vesta će cjelokupni projekt promovirati putem Vesta radija, vlastite neprofitne radiostanice koja djeluje u okviru organizacije. te će producirati najmanje 10 radijskih sadržaja.

Projekt finansijski podržava općina Tuzla.