Monitoring medija u prezentaciji rada političarki na području TK

Udruženje VESTA je u 2007. godini u okviru projekta ''Monitoring medija u prezentaciji rada političarki na području TK'' analiziralo rad medija, te došlo do saznanja koliko prostora mediji ustupaju radu političarki, te na koji ih način prezentuju u post izbornom periodu. Proveden je monitoring elektronskih i štampanih medija, te realizovan serial radio emisija koje smo emitovali u programu VESTA Radija. Učešće su uzele političarke sa područja Tuzlanskog kantona. Uporedo sa ovim aktivnostima Udruženje VESTA je organizovalo okrugli sto na kojem su sagledani rezultati rada političarki u post izbornom periodu. Cilj projekta je bio povećati vidljivost političarki u medijima i u kontinuitetu pratiti aktivnosti koje se sprovode nakon općih izbora. Nakon realizacije projektom predviđenih aktivnosti, zapažene su značajne promjene u prezentaciji rada političarki u elektronskim i štampanim medijima, kao i njihov odnos prema prezentaciji svoga rada. Realizacija projektnih aktivnosti rezultirala je prepoznavanjem uticaja medija na konačni plasman političarki nakon izbora. Javnost je upoznata sa radom političarki na području Tuzlanskog kantona nakon oktobarskih izbora 2006. godine. Publikovani su rezultati monitoringa sprovedenog nakon općih izbora 2006. godine do septembra 2007.godine.

Postignuti rezultati

Rezultati monitoring analize sadržaja dnevnih novina od juna do septembra 2007. godine pokazali su da dnevne novine u Bosni i Hercegovini isključuju ženu kao političku akterku i njene političke aktivnosti se ne predstavljaju u dovoljnoj mjeri i na odgovarajući način. Društvo koje ženi-političarki ne omogući ravopravan pristup medijima, te njen angažman i rezultate rada marginalizira, nije demokratsko. Tada žena-političarka nije u mogućnosti dati svoj doprinos razvoju društva. Stoga je Udruženje VESTA u okviru projekta pripremilo serijal emisija koje su emitovane u programu VESTA Radija. Emisija pod nazivom „U fokusu" imala je za cilj prezentaciju rada političarki u post-izbornom periodu. Emitovanjem radioemisija dat je doprinos povećanju vidljijvosti političarki u javnom i političkom životu na području Tuzlanskog kantona. Na ovaj način javnost je upoznata sa načinom i rezultatima rada političarki TK.

U 2007. godini Udruženje VESTA je održalo okrugli sto koji je rezultirao konkretnim preporukama za dalji rad u ovoj problematici. Učesnice okruglog stola, političarke iz TK, zaključile su da je za bolju saradnju između medija i političarki neophodno organizovati seminare, radionice i edukacije za političarke. Poseban akcenat je stavljen na upoznavanje urednika i urednica medija o ovoj problematici jer su oni tzv. gate kipperi koji u novinu ili eter puštaju određene sadržaje. Iskazana je potreba za kontinuiranim emitovanjem emisija o temi mediji, političarke i njihov rad.

Rezultate monitoringa medija i aktivnosti političarki nakon općih izbora 2006. godine do septembra 2007. godine Udruženje VESTA je objedinilo u publikaciju ''U FOKUSU - Društveno aktivne političarke''. Nakon štampe, publikacija je distribuirana političarkama, političarima i medijskim urednicima sa područja Tuzlanskog kantona.

Realizaciju projekta podržala je fondacija Friedrich Ebert Stiftung.