Razvoj lokalne politike i mjere za sprečavanje nasilja na sportskim terenima u općinama Bijeljina i Tuzla

Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj u saradnji sa Udruženjem Vesta iz Tuzle, a uz podršku Europske komisije u BiH će u narednom dvogodišnjem periodu raditi na realizaciji projekta "Razvoj lokalne politike i mjere za sprečavanje nasilja na sportskim terenima u općinama Bijeljina i Tuzla",.

Glavni cilj projekta je promocija društvenog dijaloga između organizacija iz civilnog sektora, podrška pomirenju, smanjenje socijalnih i političkih podjela u zemlji i rješavanje drugih zajedničkih problema.

U specifične ciljeve spadaju: analiza slučajeva nasilja između mladih na sportskim terenima u okviru pilot projekta u općinama Bijeljina i Tuzla; uspostavljanje dijaloga između suprotstavljenih klubova navijača; osnivanje lokalnih tijela u Bijeljini i Tuzli u cilju sprečavanja nasilja u sportskim arenama; razvoj lokalne politike i mjera za prevenciju nasilja u sportskim arenama i smanjenje broja incidenata koji se dešavaju prije i posle utakmice.

Projektom je predviđeno istraživanje čije će ciljne grupe biti: Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Tuzla; CJB Bijeljina; Centri za društveno blagostanje; srednje škole u Bijeljini i Tuzli, sportski klubovi, lokalne civilne organizacije i mediji.

Rezultati koji se očekuju od istraživanja su: izvještaji o analizi slučajeva nasilja među mladima u sportskim arenama u općinama Bijeljina i Tuzla; usvajanje kodeksa ponašanja za klubove navijača (sporazum o nenošenju transparenata, zastava, i slika koje pozivaju na nacionalnu i vjersku mržnju i neprijateljstvo); uspostavljanje lokalnih radnih grupa za sprečavanje nasilja na sportskim terenima; usvajanje lokalnog akcionog plana za spriječavanje nasilja na sportskim terenima i smanjenje broja incidenata i štete napravljene na objektima prije i poslje takmičenja.

Krajnji korisnici rezultata ovog projekta su mladi iz općina Tuzla i Bijeljina.