Kampanja za poštivanje prava djece i žena u BiH putem mreže KRIK (Mreže Koordinatora za Razvoj i Implementaciju Kampanja)

Brojni izvještaji i analize domaćih i međunarodnih organizacija kontinuirano ukazuju na nezadovoljavajuće stanje u pogledu poštivanja prava djece i žena u BiH. Vodeći se ovim informacijama Udruženje VESTA je nastavilo svoj rad u sferi jačanja ljudskih prava i demokratije kroz projekt "Kampanja za poštivanje prava djece i žena u BiH putem mreže KRIK". Opći cilj projekta bio je usmjeren na obezbjeđivanje platforme za zagovaranje prava osjetljivih grupa građana i podizanje svijesti javnosti o njihovim potrebama u BiH. U tom pravcu Udruženje VESTA je tokom implementacije nastojalo uvećati mogućnosti za efikasno zagovaranje poštivanja prava djece i žena u BiH kroz stvaranje uslova za osnivanje mreže KRIK u odabranim područjima i omogućavanjem pretpostavki za njen dalji razvoj, ojačati kapacitete organizacija civilnog društva kao članica mreže KRIK u četiri opštine/općine za samostalan rad u zajednici u oblasti javnog zagovaranja i podizanja svijesti javnosti o potrebama osljetljivog grupa kao što su djeca i žene, te unaprijediti stanje u pogledu poštivanja prava djece i žena kroz realizaciju četiri kampanje javnog zagovaranja.

Postignuti rezultati KRIK:

Formirana je mreža Koordinatora za Razvoj i Implementaciju Kampanja (KRIK) za čije članove su, pored Udruženja VESTA, u aplikativnom procesu sprovedenom na podučju 20 opština/općina odabrane četiri organizacije iz BiH: Organizacija žena "Lara" iz Bijeljine, NVO "Telecentar" iz Travnika, HO "Amica Prijateljice" iz Srebrenice i Udruženje "Zemlje djece" iz Tuzle u okviru projekta Omladinski centar "Pinkland" iz Banovića. Svaka organizacija članica u okviru mreže je djelovala u partnerstvu sa radio stanicama iz svojih lokalnih zajednica: Radio Pan iz Bijeljine, Radio TNT iz Travnika, Radio Tuzlanskog kantona - Studio u Srebrenici i Radio Banovići. Radom mreže u okviru projekta koordiniralo je Udruženje VESTA na temelju uspostavljenih mehanizama za njeno operativno i strateško djelovanje. Članovi mreže KRIK su kroz serijal od pet treninga educirani i osposobljeni za samostalno djelovanje u oblasti javnog zagovaranja, facilitiranja u zajednici, istraživanja putem fokus grupe i saradnje sa medijima. Također upoznati su sa stanjem u pogledu poštivanja prava djece i žena u BiH.
Na temelju istraživanja o problemima i potrebama žena i djece u lokalnim zajednicama organizacije članice mreže su razvile i realizovale četiri kampanje javnog zagovaranja:
• Kampanja za stvaranje uslova za nesmetan proces integracije djece ometene u razvoju u redovno školovanje u opštini Banovići
• Kampanja za iniciranje mehanizama za zaštitu djece od vršnjačkog nasilja u Srebrenici
• Kampanja za povećanje broja djece obuhvaćene predškolskim odgojem i obrazovanjem na području opštine Bijeljina sa akcentom na djecu iz ruralnih područja
• Kampanja za obezbjeđivanje uslova za rad i djelovanje grupa mladih i djece u opštini Travnik

Kampanje su rezultirale promjenama politika na lokalnom ili regionalnom nivou i doprinijele unaprijeđenju stanja u pogledu poštivanja prava djece i žena u opštinama/općinama Travnik, Bijeljina, Srebrenica i Banovići. Za 166 evidentirane djece ometene u razvoju s područja općine Banovići obezbijeđeni su uslovi za lakši postupak kategorizacije i na taj način ostvarivanja njihovih osnovnih prava. Uklanjanjem arhitektonskih barijera omogućeni su uslovi za nesmetan pristup djeci ometenoj u fizičkom razvoju u dvije osnovne škole u Banovićima.

Nakon uspostavljene saradnje između nevladinih organizacija i lokalne uprave preko 100 djece i mladih iz Travnika ima mogućnost za kvalitetnije organiziranje slobodnog vremena.

Uspostavljanjem odgovarajućih mehanizama djeca školske dobi u Srebrenici imaju način da budu zaštićena od vršnjačkog nasilja u školama.
Stvaranjem uslova za proširenje kapaciteta djeca predškolskog uzrasta s područja opštine Bijeljina imaju mogućnost da pohađaju ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje a sekundarna korisnička grupa su roditelji, prije svega majke ove djece.

Projektom "Kampanja za poštivanje prava djece i žena u BiH putem mreže KRIK" Udruženje VESTA je uspostavilo platformu za zagovaranje poštivanja prava osjetljivih grupa građana i podizanje svijesti javnosti o njihovim potrebama. Okosnicu platforme čini mreža nevladinih organizacija i lokalnih radio stanica iz pet opština/općina u BiH - KRIK čiji se prvi rezultate ogledaju u poboljšanju položaja djece i žena na sa aspekta poštivanja njihovih prava. Uspostavljeni kapaciteti za efikasno zagovaranje poštivanja prava djece i žena u BiH angažirani su i u realizaciji drugih projekata i aktivnosti Udruženja VESTA. Dalji proces jačanja i širenja mreže KRIK jedna je od strateških odrednica Udruženja VESTA.