U zadnjoj fazi realizacije projekta "Predstavljanje antikoruptivnih mjera na univerzitetima u BiH", Udruženje VESTA iz Tuzle i OKC iz Banja Luke, finalizirali su Prijedloge programa mjera za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije na univrzitetima u Tuzli i Banjoj Luci, čime je ovaj projekat i uspješno završen. Nakon serijala od ukupno 20 edukativnih radionica na kojima je oko 600 studenata dalo svoje konkretne prijedloge mjera, te finalizacije dokumenata u radnim grupama sa predstavnicima studentskih organizacija i tijela, u formalnu proceduru usvajanja na senate oba univerziteta, upućeni su finalni dokumenti.

Vesta Radio slavi 11 godina postojanja i rada. Već dugi niz godina slušaocima pruža odličnu zabavu sa dosta dobre urbane muzike i objektivnih informacija. Za razliku od komercijalnih medija, Vesta radio intenzivno producira i emisije od društvenog značaja. Teme od posebnog interesa za razvoj društva su uglavnom iz oblasti socijalne zaštite i ljudskih prava, shodno europskim i svjetskim konvencijama. Budite dio našeg tima i zaplovite valovima Vesta Radija na frekvenciji 91.2 MHz.

25.10.2012

Publikacija ''Gender i ruralni razvoj dobre prakse i institucionalni okvir'' namijenjena je svim sudionicima razvoja i društveno-političkim akterima od državnog, entitetskog do lokalnog nivoa i poziv da u procesima razvoja politika i programa osiguraju učešće i doprinos jačanju socio-ekonomskog položaja žene na selu.

Predstavnici Udruženja Vesta na poziv predsjednice Komisije za jednakopravnost polova Skupštine TK Azre Okić prisustvovali su sjednici ove komisije koja je održana 22. oktobra 2012. godine. Povod prisustva sjednici bio je upoznavanje članova Komisije o aktivnostima u okviru projekta ''Socio-ekonomsko jačanje položaja seoske žene kroz aktivno učešće u lokalnim razvojnim planovima''. Članovima komisije predstavljeno je Istraživanje o stanju, potrebama i mogućnostima za poboljšanje položaja seoske žene.

23.10.2012

Izvještaj o napretku BiH u 2012. godini obuhvata period od oktobra 2011. do septembra 2012.godine. Napredak se mjeri na osnovu donesenih odluka, usvojenih zakona i provedenih mjera. U pravilu, zakoni ili mjere koje su pripremljene ili čekaju usvajanje u parlamentu, nisu uzete u obzir. Ovakav pristup osigurava jednak tretman u svim izvještajima i omogućava objektivnu procjenu. Izvještaj se zasniva na informacijama koje je prikupila i analizirala Europska komisija. Korišteni su mnogi izvori uključujući i priloge vlasti Bosne i Hercegovine i država članica EU, izvještaje Evropskog parlamenta , te informacije raznih međunarodnih i nevladinih organizacija.

Udruženje Vesta iz Tuzle u povodu obilježavanja 15. oktobra - Međunarodnog dana seoske žene na Gradskom trgu ispred starog kina ''Centra'' organizovalo je podjelu letaka, kako bi se skrenula pažnja na sve teži položaj seoske žene u BiH. Letke su dijelile volonterke u okviru edukativnog programa Koledža Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Takođe, Vesta radio je upriličio informativno-edukativnu radioemisiju o temi ''Za bolje sutra seoske žene''.

15.10.2012

Ključni akter od kojeg zavisi opstanak, oživljavanje sela i ruralni razvoj u cijelini je žena, zbog čega u afirmaciji značaja sela i kvaliteta života na selu, žena mora imati centralno mjesto. Iako žene ponajviše doprinose ruralnom razvoju u cjelini, njihov položaj i problemi sa kojima se suočavaju, od osnovnih životnih potreba, pa do dugoročnih interesa u okviru svukupnog razvoja, ostaju na marginama agendi u procesima i politikama, od državnog, entitetskog do lokalnog nivoa.

15.10.2012