Studijska posjeta Švedskoj

U okviru projekta „Osnaživanje građanskog društva za politike rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u zemljama Zapadnog Balkana“, koga finansira Europska unija, a provode partnerske organizacije iz Srbije, Crne gore i BiH (SeConS, Ženska akcija, EDA i VESTA ) u okviru Multi-IPA programa prekogranične saradnje u junu mjesecu je obavljena studijska posjeta Švedskoj u cilju upoznavanja sa politikama rodne ravnopravnosti, gender mahanizmima i gender mainstreming (GM) na nivou općina, regija i državne politike.

05.07.2012

Trening u organizaciji UN WOMEN

U sklopu aktivnosti na uvođenju rodno odgovornog budžetiranja i politika koje provodi UN-ov Entitet za ravnopravnost spolova i osnaživanje žena (UN Women), predstavnica Udruženja VESTA je uzela učešće u dvodnevnoj Radionici o temi razvoja rodno senzitivnih indikatora u izradi politika, programa i projekata. Dvodnevna radionica održana je krajem juna 2012. godine u Sarajevu.

05.07.2012

Inicijativa ''Građani za Europu''

 Bosna i Hercegovina je na veoma niskom nivou u oblasti energije i okoliša ako se uporedi s europskim standarima, iako se radi o oblasti u kojoj će se morati uraditi najviše na putu priključenja Europskoj uniji, neke su od poruka sa održane javne sesije koju je organizovalo Udruženje Vesta u okviru Inicijative ''Građani za Europu''. Javna sesija je održana 26. juna 2012. godine u Zgradi Delegacije Europske unije u Sarajevu. Na javnoj sesiji ocijenjen je napredak u sektoru energije i okoliša u BiH u prethodnom periodu, te zajednički sagledana rješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija.

27.06.2012

U organizaciji Udruženja Vesta, u Opštini Lopare održana je prezentacija i panel diskusija o europskim inicijativama za razvoj ruralnih zajednica. Cilj prezentacije i diskusije je doprinos boljem upoznavanju i razumijevanju EU, njenih politika i programa ruralnog razvoja, kao i koristi koje od istih imaju zemlje kandidati i potencijalni kandidati i zemlje članice Europske unije.

19.06.2012

Udruženje Vesta iz Tuzle sa partnerima, Udruženjem Zemlja djece Tuzla i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, uspješno je realizovalo 2,5-dnevni trening za OCD u praćenju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2011-2015 i izvještavanju u sjeni, a koji je održan u Sarajevu od 11. do 13. juna 2012. godine.

15.06.2012

''GEM istraživanja o ženskom poduzetništvu u BiH - pouzdana osnova za kreiranje politika unapređenja položaja zena u biznisu i lokalnoj zajednici'' tema je radionice koja je u organizaciji Udruženja ˝Vesta˝ održana u četvrtak, 7. juna u Tuzli. Radionica koju je Udruženje Vesta realiziralo uz pomoć Fondacije Friedrich Ebert, bila je namjenjena predstavnicima političkih stranaka u općini Tuzla s ciljem podrške afirmaciji žena kandidatkinja na predstojećim izborima. Na okruglom stolu uvodna izlaganja o GEM istraživanju održao je prof.dr. Bahrija Umihanić.

12.06.2012

Analiza napretka u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH u predhodnom periodu, te sagledavanje riješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija, održana je u okviru javne sesije o napretku u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH koju je organizovalo Udruženje Vesta u okviru inicijative Građani za Europu. Javna sesija je održana 8. juna 2012., u Zgradi Europske unije u Sarajevu.

11.06.2012