PREPORUČUJEMO: Publikacija ''Gender i ruralni razvoj - dobre prakse i institucionalni okvir''

Publikacija ''Gender i ruralni razvoj dobre prakse i institucionalni okvir'' namijenjena je svim sudionicima razvoja i društveno-političkim akterima od državnog, entitetskog do lokalnog nivoa i poziv da u procesima razvoja politika i programa osiguraju učešće i doprinos jačanju socio-ekonomskog položaja žene na selu.

U okviru projekta „Socio-ekonomsko jačanje položaja seoske žene kroz aktivno učešće u lokalnim razvojnim planovima“, koji provodi Udruženje VESTA nastala je publikacija “Gender i ruralni razvoj – dobre prakse i institucionalni okvir”. Projekat se realizuje uz podršku Specijalnog fonda Američke vlade usmjerenog na jačanje pozicije žene, Američke ambasade u Bosni I Hercegovini.

Ovaj projekat je jedan u nizu programskih intervencija kojim Udruženje doprinosi jačanju uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u BiH u segmentu rodne ravnopravnosti i osnaženja uloge žene u društvu. Brojni su razlozi zbog kojih VESTA svoje aktivnosti već dugi niz godina usmjerava prema rodnoj ravnopravnosti, a poseban fokus ove publikacije je upravo seoska žena. Iako žene ponajviše doprinose ruralnom razvoju u cjelini, njihov položaj i problemi sa kojima se suočavaju, od osnovnih životnih potreba pa do dugoročnih interesa u okviru sveukupnog razvoja, ostaju na marginama agendi u procesima i politikama, od državnog, entitetskog, do lokalnog nivoa.

DodatakVeličina
publikacija.pdf568.53 KB