Microsoft BiH podržao nevladin sektor u BiH sa skoro 1 milion američkih dolara!

Microsoft BiH je putem softverskih i novčanih donacija u iznosu od 1 milion američkih dolara u periodu od pet godina pružio snažnu podršku nevladinom sektoru u BiH. Ovakvim angažmanom Microsoft BiH najbolje demonstrira svoju posvećenost svjetskoj inicijativi „Unlimited potential“. U sklopu globalne inicijative „Unlimited potential“, čiji je cilj da do 2015. godine dopre do sljedeće milijarde ljudi, koja kombinuje modernu tehnologiju i stavaranje jakih partnerstava sa vladama, međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama, obrazovnim institucijama i partnerima, Microsoft BiH dokazuje svoju veliku posvećenost stvaranju društvenih i ekonomskih uvjeta za uključivanje osoba iz srednjeg i najnižeg dijela svjetske ekonomske piramide u društvo putem širenja kompjuterske pismenosti.

28.09.2012

Drugi po redu seminar ''Razvojni procesi i uloga seoske žene'' održan je za predstavnike kantonalnih Ministarstva za poljoprivredu , Ministarstva za zaštitu okoliša i predstavnike kantonalnih Komisija za jednakopravnost polova u Sarajevu, 19. i 20. septembra 2012. godine. Seminar je održan u organizaciji Udruženja VESTA, a uz podršku Gender centra Federacije BiH u okviru projekta „Socio-ekonomsko jačanje položaja seoske žene kroz aktivno učešće u lokalnim razvojnim planovima“, uz finansijsku podršku specijalnog fonda Američke vlade usmjerenog na jačanje pozicije žene, US Ambasade u Bosni i Hercegovini.

21.09.2012

Rezultati istraživanja “Ispitivanje zadovoljstva građana javnim uslugama u općinama Tuzla i Živinice” kojeg je uradilo Udruženje Vesta uz podršku Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva i Fonda otvorenog društva BiH, pogledajte u prilogu. Istraživanje se temelji na provedenom anketiranju kojim je obuhvaćeno 1.217 domaćinstava sa područja 40 mjesnih zajednica općine Tuzla i 859 domaćinstava sa područja 26 mjesnih zajednia općine Živinice.

Održan seminar u Sarajevu u organizaciji Udruženja Vesta

 Seminar ''Razvojni procesi i uloga seoske žene'' održan je u Sarajevu, 5. i 6. septembra 2012. godine u organizaciji Udruženja VESTA, a uz podršku Gender centra Federacije BiH u okviru projekta „Socio-ekonomsko jačanje položaja seoske žene kroz aktivno učešće u lokalnim razvojnim planovima“, uz finansijsku podršku specijalnog fonda Američke vlade usmjerenog na jačanje pozicije žene, US Ambasade u Bosni i Hercegovini. Seminaru su pisustvovali predstavnici Službi za ruralni razvoj iz deset općina FBiH.

07.09.2012

Udruženje Vesta iz Tuzle u partnerstvu sa Udruženim ženama Banja Luka u prethodnom periodu realiziralo je niz aktivnosti koje imaju za cilj integriranje rodno odgovornog budžetiranja u budžetski proces na svim nivoima vlasti i unaprjeđenje položaja majki porodilja u Bosni i Hercegovini. Ove aktivnosti dio su projekta Rodno odgovorno budžetiranje kao dio reformskih promjena na putu europskih integracija i osnova za jačanje prava žena čiju realizaciju finansijski podržava Europska unija i UNWOMEN. U okviru projekta sačinjena je analiza budžeta svih kantona u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH s aspekta izdvajanja za finansiranje utvrđenih prava po osnovu trudnoće, poroda i njege djeteta.

Stranica ANTIKORUPCIJA.BA svakodnevno svojim posjetiteljima nudi sortirane relevantne informacije o temi borbe protiv korupcije, te na jednom mjestu učini dostupnim sve važnije dokumente, zakone, propise, konvencije i druge dokumente važne za ovu temu.

31.07.2012

Vodič za uključivanje civilnog društva u proces uvođenja rodne perspektive u budžete je namijenjen organizacijama civilnog društva, građanima i mnogim drugim akterima koji već sprovode ili planiraju aktivnosti usmjerene na uvođenje rodne jednakopravnosti u javne politike, dokumente ili budžete. Uvođenje rodno odgovornog budžetiranja treba da obuhvati što veći broj aktera i isti principi važe na svim nivoima organiziranja vlasti.

31.07.2012