Foto: U Tuzli obilježen 15. oktobar - Međunarodni dan seoske žene

Udruženje Vesta iz Tuzle u povodu obilježavanja 15. oktobra - Međunarodnog dana seoske žene na Gradskom trgu ispred starog kina ''Centra'' organizovalo je podjelu letaka, kako bi se skrenula pažnja na sve teži položaj seoske žene u BiH. Letke su dijelile volonterke u okviru edukativnog programa Koledža Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Takođe, Vesta radio je upriličio informativno-edukativnu radioemisiju o temi ''Za bolje sutra seoske žene''.

U povodu 15. oktobra - Međunarodnog dana seoske žene, Udruženje Vesta iz Tuzle apeluje na državne, entitetske i lokalne vlasti da sistemski pristupe eliminaciji stereotipa i ograničenja na kojima se temelje nejednakosti u pogledu uloge, statusa i položaja žene na selu u političkom, socio-ekonomskom i kulturnom smislu.

Ako želimo da stvorimo društvo zasnovano na ravnopravnosti, veoma je važno da lokalni i drugi nivoi vlasti uzmu u obzir rodnu pripadnosti u procesu pripreme strategija, politika i finansijskih projekcija. Uklanjanje rodne nejednakosti za ženu na selu nije samo moralno i legalno pravo, to je pretpostavka za društveno-ekonomski rast i razvoj.

S ciljem doprinosa jačanju uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u BiH u segmentu rodne ravnopravnosti i jačanja uloge žene, Udruženje VESTA iz Tuzle provodi projekat „Socio-ekonomsko jačanje položaja seoske žene kroz aktivno učešće u lokalnim razvojnim planovima.“ Projekat se realizuje uz podršku specijalnog fonda Američke vlade usmjerenog na jačanje pozicije žene, US Ambasade u Bosni i Hercegovini.