Predstavnici Udruženja Vesta, Indira Prljača i Alem Sinanović su prisustovali sjednici Komisije za ravnopravnost spolova Skupštine TK, koja je održana 05. jula 2013 godine. Povod prisustva sjednici bio je upoznavanje članova Komisije o aktivnostima u okviru projekta ''Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou'', za čiju je realizaciju Komisija za ravnopravnost polova TK dala punu podršku.

05.07.2013

Nakon izrade Pregleda stanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou u općini Kalesija, koji je dao uvide u relevantne indikatore socio-ekonomskog stanja u Općini, stvorene su pretpostavke za definiranje potrebnih intervencija za unapređenje stanja rodne ravnopravnosti, formirana je radna Interresorna grupa Općine koja je radila na izradi Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Općine Kalesija.

03.07.2013

Ovih dana je završena prva faza u okviru projekta “Unapređenje položaja žene na selu na lokalnom nivou u FBiH” koji provodi VESTA u saradnji sa dvije općine Gračanica i Tešanj i uz podršku UN WOMEN. Inicijativa je usmjerena na stvaranje institucionalnog okvira za podršku ženi na selu na lokalnom nivou, u skladu sa domaćom zakonskom regulativom, kao i preuzetim međunarodnim konvencijama i poveljama.

13.06.2013

Piše: Edina Nurikic, diskriminacija.ba

U Bosni i Hercegovini ne postoji propis koji na jedinstven način regulira ostvarivanje prava po osnovu trudnoće, poroda i njege djeteta, tvrde u Udruženju Vesta. Visine porodiljskih naknada razlikuju se od kantona do kantona, jer se zakonske stope za isplatu naknade, shodno kantonalnim propisima, kreću od 50 – 90 % od prosječne plaće.

11.06.2013

Vodeći stručnjaci za reformu dječije zaštite sastali su se u Evropskom parlamentu u Briselu (6. juna 2013.) kako bi pozvali Europsku uniju da zauvijek iskorijeni institucionalnu brigu za djecu u Europi. Širom Europe stotine hiljada djece odrasta u institucionalnom okruženju. Posljedice su poražavajuće za djecu, za njihove porodice i na kraju - za društvo u cjelini.

10.06.2013

''Da se što hitnije dogovore oko Instrumenta za pretpristupnu pomoć u ruralnom razvoju (IPARD)''

Organizacije civilnog društva, članice inicijative Građani za Europu, od 2010. godine se intenzivno zalažu za efikasnije djelovanje vlasti Bosne i Hercegovine u ispunjavanju obaveza definisanih u procesu europskih integracija. Nakon intenzivnih konsultacija koje su Građani za Europu organizovali u proteklih nekoliko godina, a u kojima je sudjelovalo više stotina građana, ruralni razvoj i poljoprivreda, su se nametnuli kao jedni od značajnijih okosnica budućeg razvoja Bosne i Hercegovine.Tome ide u prilog i činjenica da preko 55 % bosanskohercegovačke populacije živi u ruralnim područjima koja čine preko 80 % njene ukupne teritorije.

07.06.2013

Publikacija koja ilustruje ulogu i značaj žene u sigurnosti

˝Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti˝ naziv je publikacije čije je predstavljanje upriličeno u ponedjeljak u Tuzli u organizaciji Atlanske inicijative iz Sarajeva i Udruženja Vesta iz Tuzle. Riječ je o vodiču koji je nastao u sklopu aktivnosti vezanih za program ˝Rod i sigurnost˝, a koje provodi Centar za sigurnost, razvoj i vladavinu zakona (DCAF) i Institut za inkluzivnu aktivnost.

03.06.2013