˝Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti˝

Publikacija koja ilustruje ulogu i značaj žene u sigurnosti

˝Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti˝ naziv je publikacije čije je predstavljanje upriličeno u ponedjeljak u Tuzli u organizaciji Atlanske inicijative iz Sarajeva i Udruženja Vesta iz Tuzle. Riječ je o vodiču koji je nastao u sklopu aktivnosti vezanih za program ˝Rod i sigurnost˝, a koje provodi Centar za sigurnost, razvoj i vladavinu zakona (DCAF) i Institut za inkluzivnu aktivnost.

Publikacija je namijenjena nevladinim organizacijama koje imaju malo ili nimalo iskustva u radu s nevladinim sektorom. Cilj ovog vodiča je pokazati ženama na koji način mogu proći kroz reformu sektora sigurnosti, odnosno kako u potpunosti mogu biti uključene od samog početka planiranja procesa, preko provođenja aktivnosti, zatim zagovaranja, te u konačnici pravljenja koalicija

˝U ovom vodiču su prije svega zastupljeni početni koraci, odnosno mapiranje temeljnih problema, analize situacije, razvijanja projekta, pronalaženje partnera, te postavljanje dobrih osnova sa vladinim sektorom, jer znamo da je to često u BiH problem. Dalje, imamo akcije međusobne pomoći nevladinih organizacija i institucija, nalaženje sredstava od strane donatora, saradnja sa medijima i slično. Ovo su sve akcije koje služe kao pomoć svim predstavnicima nevladinih organizacija da se što bolje organizuju i umreže˝, kazala je Maida Čehajić, projekt koordinatorica Atlanske inicijative iz Sarajeva koja je skupa sa Udruženjem ˝Vesta˝ iz Tuzle upriličila pomenutu promociju.

Prema riječima direktorice Udruženja ˝Vesta˝ Amre Selesković ˝Vodič za žene kroz reformu sektora sigurnosti˝ predstavlja jedinstvenu publikaciju koja ilustruje ulogu i značaj žene u sigurnosti. ˝Kada kažemo sigurnost prvo se pomisli na vojne snage i policiju. Međutim, ovdje je riječ o daleko prirodnijim i sveobuhvatnijim stvarima koje se svakondveno tiču žene. Moj dio prezentacije je vezan za ono što se svakodnevno doživljava. Pričala sam o ulozi i značaju žene u procesu donošenja odluke, jer samo kada ona aktivno sudjeluje u donošenju odluke, bilo da je riječ o porodici ili najuticajnijoj i najmoćnijoj firmi ili instituciji u državi, tek tad možemo govoriti o jednakopravnosti spolova u BiH˝, naglasila je Amra Selesković.