Održani prvi sastanci Savjetodavnih grupa u Općinama Tešanj i Gračanica

Ovih dana je završena prva faza u okviru projekta “Unapređenje položaja žene na selu na lokalnom nivou u FBiH” koji provodi VESTA u saradnji sa dvije općine Gračanica i Tešanj i uz podršku UN WOMEN. Inicijativa je usmjerena na stvaranje institucionalnog okvira za podršku ženi na selu na lokalnom nivou, u skladu sa domaćom zakonskom regulativom, kao i preuzetim međunarodnim konvencijama i poveljama.

Inicijalne aktivnosti su bile posvećene i formiranju Savjetodavne grupe projekta koju čine predstavnici općinskih službi, komisija za jednakopravnost spolova, poslovne zajednice i organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti ruralnog razvoja. Savjetodavne grupe u obije Općine su usvojile plan rada na sastancima održanim 07.06 i 12.06.2013. godine.

Mapiranje ključnih aktera ruralnog razvoja i priprema Analitičke podloge za analizu položaja žene na selu, te definiranje prioritetnih oblasti djelovanja i potrebnih budžetskih alokacija su aktivnosti koje slijede.