Projekat o perspektivama razvoja bh. poljoprivrede, kojeg je provodio Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a realizovali Vesta Group iz Tuzle i Aquarius iz Banja Luke uspješno je završen. Deset foruma održanih širom BiH okupili su više od 1.500 poljoprivrednih proizvođača, koji su sa predstavnicima EU, domaćim, regionalnim i međunarodnim stručnjacima razgovarali o načinima unapređenja njihove proizvodnje.

27.02.2017

Kancelarija TACSO projekta u BiH uz podršku Delegacije EU u Bosni i Hercegovini  je organizirala  konferenciju „Učešće organizacija civilnog društva u procesu popunjavanja Upitnika Evropske Komisije za BiH“,  25. januara 2017. g.  u Sarajevu. Događaj je organiziran u cilju učešća organizacija civilnog društva u obezbjeđivanju odgovora na Upitnik EK za BiH kao i drugim procesima od značaja, te promocije dijaloga između OCD i institucija u procesu EU integracija u skladu sa iskustvima Republike Srbije. 

30.01.2017

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) pokrenuo je projekat o perspektivama razvoja bh. poljoprivrede, kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke, s ciljem da se otvoreno razgovara o trenutnoj situaciji ruralnih područja i poljoprivrede u BiH, kao i izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU.

U sklopu projekta organizuje se sveobuhvatna kampanja koja se sastoji od deset foruma na temu poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i od informativno-edukativnih događaja diljem zemlje.

13.01.2017

Regulisanje vlasništva nad medijima i uspostavljanje mehanizama za transparentno finansiranje medija iz javnih budžeta ključni su za spriječavanje političkog klijentelizma u medijima i očuvanja slobode medija, poručeno je u četvrtak u Sarajevu tokom predstavljanja drugog po redu Indeksa klijentelizma u medijima u zemljama Jugoistočne Evrope. Simultano u šest zemalja (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Rumunija) predstavljen je Indeks klijentelizma, a riječ je o međudržavnom, komparativnom izvještaju o stanju klijentelizma i politizacije u medijima, koji se temelji na empirijskim podacima.

15.12.2016

Direkcija za evropske integracije poziva organizacije civilnog društva da prisustvuju radionici na kojoj će biti predstavljen Upitnik Evropske komisije. Radionica će se održati 21. decembra 2016. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, sala 2/I sa početkom u 10:00 časova.

Funkcionalni dijalog sa predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija. Učešće civilnog društva u procesu pristupanja doprinosi boljem razumijevanju neophodnih reformi u BiH, te je stoga  neophodno da se pored nadležnih institucija koje će učestvovati u procesu odgovaranja na Upitnik EK, u ovaj važan zadatak  uključe i organizacije civilnog društva.

09.12.2016

U fizici je nuklearna fuzija proces u kome se spaja više atomskih jezgri, pri čemu nastaje teža atomska jezgra. U komunikaciji, fuzija je također proces u kojem se susreće više predstavnika organizacija civilnog društva, pri čemu nastaje kvalitetno komunikacijsko jezgro civilnog društva. To je praćeno dijeljenjem iskustava ili spajanjem ideja u jedinstven format budućeg rada što ovisi isključivo o motivaciji i predanosti rada organizacija civilnog društva.

18.11.2016

Znaš li ko je skuhao informaciju koju konzumiraš ujutro uz kafu? Koji su joj sastojci, začini i pakovanje? Ko je vlasnik omiljene novine ili portala kojim započinješ dan? Radija kojeg slušaš na putu na posao? Televizije čiji centralni dnevnik smatraš najrelevantnijim? Čime se taj vlasnik još bavi, osim medijima? Zastupa li njegov medij javni interes ili poslovne interese svog vlasnika? Odakle je došao novac kojim je medij kupljen ili stvoren? Ko je stvarni gazda medija koji konzumiraš? Postoji li medijska koncentracija u tvojoj zemlji? Ko, zašto i na koje načine prikriva vlasništvo nad medijima? Ko u stvari kreira informaciju i sliku koju javnost ima o događajima, ljudima, pojavama? Zbog čega mediji napadaju neke javne osobe, a druge štite ili o njima šute? Koje su teme i sagovornici zabranjeni u tvom omiljenom mediju?

15.11.2016