TACSO VESTA

TACSO BH je organizovao program obuke na temu upravljanja projetnim ciklusom implementiran od TACSO by VESTA kao direktan odgovor na procjenu potreba organizacija civilnog društva u BiH. U skladu sa nalazima Izvještaja o procjeni potreba OCD u BiH za period 2013-2015, Radnim planom TACSO BH za 2015.i sistematizaciji najčešćih pitanja upućenih na TACSO BH Help desk utvrđeno je, da veliki broj organizacija koje djeluju u manjim zajednicama, imaju vrlo ograničen pristup tehničkoj asistenciji i nedostaju im znanja i vještine za uspješno upravljanje projektima, bazirano na EU aplikaciji sa fokusom na logički okvir i budžet.

27.08.2015

Regionalna radionica o suzbijanju financiranja terorizma, u organizaciji Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Ministarstva sigurnosti BiH, otvorena je je 14. jula u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na radionici se razgovara o sprječavanju finansiranja terorizma putem neprofitnih organizacija u zemljama članicama OSCE-a u Jugoistočnoj Evropi.

15.07.2015

MEDIA CIRCLE

Fairpress portal je aktivan od 09. jula 2014. Portal je početna očekivanja u vezi prometa uvelike premašio. U periodu od prvih 12 mjeseci, portal je imao ukupno 64.617 sesija i 105.327 pregleda stranice, 47.542 aktivnih korisnika. 8.595 ljudi je pritisnulo opciju Like (sviđa mi se) na Facebook stranici Fairpessa i 371.163 je bio Reach (doseg) na Facebooku. Objavljeno je 86 analitičkih članaka na pojedinim nacionalnim jezicima; 49 analitičkih članaka je prevedeno na engleski jezik, 4 studentska članka i 128 članaka objavljenih sa drugih medijskih izvora.

10.07.2015

Zahvaljujući programu EU i Ti, Ureda specijalnog predstavnika u BiH, 17 studenta iz cijele Bosne i Herzegovina putuju u Brisel u ponedjeljak, 15. juna 2015. godine. Studenti Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Bihaću, Univerziteta u Banja Luci, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici, Univerziteta Istočno Sarajevo sa Medicinskim fakultetom iz Foče, Univerzitetskim centrom iz Bijeljine, Ekonomskim fakultetom iz Brčkog i Internacionalnog Burch Univerziteta su pobjednici EU Debatnog takmičenja koje je održano u Sarajevu, 03. i 04. Juna 2015.

15.06.2015

Najbolji debatanti odlaze u Brisel

Zahvaljujući inicijativi Ureda specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini pod nazivom ''EU i TI'', u protekla četiri mjeseca, preko 500 studenata iz cijele BiH su posjetili sjedište EU u Sarajevu, gdje su sa zvaničnicima Europske unije razgovarali perspektivi BiH u EU, postavljali brojna pitanja i istraživali mogućnosti za aktivnije uključivanje u proces europskih integracija.

09.06.2015

U okviru projekta „Dijalog za budućnost“, koji provode agencije Ujedinjenih nacija, organizovan je Forum: ''Obrazovanje, zapošljavanje i socijalna uključenost - putevi ka održivom društvenom miru''. Forum je organizovalo Udruženje VESTA a održan je u Tuzli, 4. juna 2015. godine. Jedan od ciljeva Foruma je razbijanje nerazumijevanja koje je posljedica razlika u obrazovanju, profesionalnoj orjentaciji, vještinama, fizičkim mogućnostima, polovima ili godinama.

06.06.2015

U organizaciji Udruženja Vesta, a uz podršku WACC-a održan je sastanak o temi ''Upravljanje radio stanicom lokalne zajednice'' u petak, 22. maja 2015. godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici ''community'' radio stanica iz BiH: Gradski radio Banja Luka, Radio Aktiv iz Zenice, Radio Marija i Vesta Radio.

26.05.2015