Poziv OCD-u za prisustvo na radionici na kojoj će biti predstavljen Upitnik Evropske komisije i metodologija odgovaranja

Direkcija za evropske integracije poziva organizacije civilnog društva da prisustvuju radionici na kojoj će biti predstavljen Upitnik Evropske komisije. Radionica će se održati 21. decembra 2016. godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, sala 2/I sa početkom u 10:00 časova.

Funkcionalni dijalog sa predstavnicima civilnog društva i učešće građana u procesu kreiranja i provedbi javnih politika važan je element procesa evropskih integracija. Učešće civilnog društva u procesu pristupanja doprinosi boljem razumijevanju neophodnih reformi u BiH, te je stoga  neophodno da se pored nadležnih institucija koje će učestvovati u procesu odgovaranja na Upitnik EK, u ovaj važan zadatak  uključe i organizacije civilnog društva.

Upitnik će, između ostaloga, biti objavljen na portalima eKonsultacije Ministarstva pravde i Direkcije za evropske integracije BiH.

Bosni i Hercegovini Upitnik EK je uručen 9. decembra i predstavlja zvanični dokument kojim EU procjenjuje spremnost BiH da započne proces pristupanja, odnosno stiče uvid u stepen ostvarenih reformi i usklađenosti domaćeg zakonodavstva za evropskim zakonodavstvom po svim poglavljima acquis-a. Dostavljanju Upitnika EK prethodilo je podnošenje zahtjeva za članstvo BiH u EU u februaru 2016. godine. Više o Upitniku EK možete naći na internet stranici DEI na linku: https://goo.gl/Cs02em.   

Pravo učešća na informativnoj radionici predstavljanja Upitnika EK imaju sve organizacije civilnog društva u BiH.  

Molimo vas da svoje učešće prijavite na mail adresu info@dei.gov.ba do 19.12.2016. godine 

Sve dodatne informacije o ovom pozivu možete dobiti na kontakt telefon:  033/255-014 kao i putem e-mail: info@dei.gov.ba.