To share or not to share? Fusion it!

U fizici je nuklearna fuzija proces u kome se spaja više atomskih jezgri, pri čemu nastaje teža atomska jezgra. U komunikaciji, fuzija je također proces u kojem se susreće više predstavnika organizacija civilnog društva, pri čemu nastaje kvalitetno komunikacijsko jezgro civilnog društva. To je praćeno dijeljenjem iskustava ili spajanjem ideja u jedinstven format budućeg rada što ovisi isključivo o motivaciji i predanosti rada organizacija civilnog društva.

Smjestiti medije, organizacije civilnog društva (dalje: OCD) i komuniciranje u istu rečenicu je prirodno, ali vrlo često ne i jednostavno.

Danas smo u eri vrlo bitnih alata kojima doprinosimo razvoju lokalnih zajednica, pa čak i država u kojima živimo. OCD i mediji potiču i kreiraju bitne sadržaje i procese razvoja, dijaloga i promjena u našim zemljama. Momenat u kojem ova prilika postaje izazov za OCD - je onda kada sav naš rad treba iskomunicirati i usmjeriti kroz prave kanale komunikacije. Komunikacijska konfuzija, zbrka, nedostatak usmjerenja, alata i motivacije? Da, znamo kako to izgleda, ali vjerujteda krajnji ishod može biti dobar i pozitivan.

Protekle sedmice desila se komunikacijska fuzija, organizirana od strane TACSO projekta koja je dala dobre primjere i moguća rješenja, za neke od dilema koje smo definirali kao izazove u komunikaciji OCD, ali i u komunikaciji OCD i medija. Dvodnevna regionalna radionica: Communication Fusion for CSOs je bila pravi način strateškog okupljanja i kreiranja on-spot ljudske platforme za dijeljenje informacija i iskustava predstavnika OCD, ali i predstavnika medija. Radionica je ponudila nova znanja i ideje kako efektivno poboljšati komunikaciju, kako offline tako i online. Sjajni govornici/e su svakim nastupom otvarali po jedno novo interesantno područje u komunikacijama.

Već prvog dana radionice bilo je nekoliko naučenih lekcija u oblasti odnosa medija i OCD, internog komuniciranja i stereotipnih ponašanja u procesu komunikacija, izgradnji komunikacijskih odnosa unutar zajednice, kao i o načinu prezentiranja rada OCD javnosti. Rad u grupama je bio dobar način, u nekim slučajevima sa elementima studije slučaja, gdje se dolazilo do definiranja određenog problema ili situacije te primjene dosadašnjih metoda rada na konkretnom poblemu. Dakle, prvi dan smo rezimirali sve ono što je već tu i što svakodnevno koristimo u komunikaciji i radu. Tu se, kod učesnika/ca radionice, jasno mogao primjetiti prelazak shvatanja izazova iz jednog okvira u potpuno novi okvir, koji je u smislu komunikacija prilagođen današnjim trendovima i potrebama onih sa kojima komuniciramo i kojima šaljemo poruke.

Drugi dan je bio prirodan nastavak, gdje su komponente new media-e i storytelling-a zaokružile ciklus radionice koja je ponudila konkretne smjernice za OCD i njihovo online komuniciranje. Također, rad u grupama i rad na konkretnim primjerima, poput razvijanja plana za komuniciranje na društvenim mrežama, kao i osmišljavanju kampanje koja treba biti jasna (sa samo slikom ili sa samo šest riječi u sloganu) je pravi način da vidimo koliko (ne)znamo komunicirati u određenim situacijama. Koje su potrebne kompetencije, koliko nam treba vremena i ljudskih resursa, kao i zašto baš komunikacije mogu bitipresudne za razvoj jedne OCD?

Ako ste OCD koja ima samo Facebook profil i još uvijek niste zadovoljni svojom zastupljenošću na društvenim mrežama, onda zasigurno trebate ozbiljno razmisliti o kreiranju svog OCD profila na novim kanalima poput Instagrama, Twittera, a možda i Pinteresta – naravno, ovisno o vašoj ciljnoj grupi. Ali i da biste definirali svoju ciljnu grupu, upravo vam komunikacija na ovim platformama može pomoći u tome. Poznato je da delegati parlamenata širom Evrope, glasove kod mladih lobiraju putem Snapchata. Dakle, svi su već tamo, pitanje je kada se vi pridružujete? Ali to nije sve, ono zbog čega možete biti vidljiviji i primjetniji za svoje partnere i korisnike jeste sadržaj koji kreirate i nudite. Kako i na koji način pričate svoju priču i koliko ste drugačiji, govori o tome koliko ćete „istupiti“ iz reda organizacija koje rade na istom pitanju kao i vi. Više nije pitanje „da li ste informaciju o partnerstvu sa respektabilnim ministarstvom objavili?“ nego „gdje ste je sve objavili i da li je fotografija na Instagramu?“. Dvosmjerna komunikacija na društvenim mrežama je prednost za rad OCD, jer jednostavnim klikom mogu da distribuiraju anketu o potrebama civilnog društva ili da saznaju koliku podršku imaju u inicijativi prijedloga izmjene određenog zakona?

Komunikacije su oduvijek bile esencijalne u radu OCD, ali i njihov najosjetljiviji dio. Poruka o onome šta OCD radi mora biti jasna, kako našem partneru iz Vlade, učesnicima, tako i široj javnosti. Također, brzina kojom poruka može doći do ogromnog broja korisnika/sljedbenika je nezanemariva. Zato je prisutnost na društvenim mrežama iznimno bitna, ako od onog što radimo želimo napraviti konstantu ili brend. Komunicirati sadržaj na jednostavan način i pri tom ostati vjeran projektnom jeziku i zadacima je najveći izazov za OCD. Na ovoj radionici smo to uspjeli adresirati i razgovarati sa stručnjacima/kinjama, kolegama/icama iz drugih OCD i medija. Između ostalog, to je još jedan od razlog zašto je ova radionica bila odlična pozornica sa dobrim ozvučenjem i još boljim glasovima iskustava i ideja.

U fizici, da bi došlo do fuzije potrebno je savladati znatnu energetsku barijeru.

U komunikaciji, da bi došlo do fuzije morate savladati otpor na promjenu, neznanje i morate znati svoje kanale komunikacije.

„Današnja znanost je sutrašnja tehnologija.“

Edward Teller

Berina Bukva

TACSO VESTA RC