EU integracije šansa za unapređenje poljoprivrede u BiH

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) pokrenuo je projekat o perspektivama razvoja bh. poljoprivrede, kojeg sprovodi Vesta Group iz Tuzle i Aquarius d.o.o. iz Banja Luke, s ciljem da se otvoreno razgovara o trenutnoj situaciji ruralnih područja i poljoprivrede u BiH, kao i izazovima i mogućnostima koje nudi proces pristupanja EU.

U sklopu projekta organizuje se sveobuhvatna kampanja koja se sastoji od deset foruma na temu poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i od informativno-edukativnih događaja diljem zemlje.

Prva dva foruma održana su 11. i 12. januara u Travniku i Livnu, na kojem su se pored domaćih, regionalnih i međunarodnih stručnjaka u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, obratili ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, britanski ambasador u BiH Edward Ferguson, kao i zamjenik šefa Delegacije Evropske unije, Khaldoun Sinno.

„Oranice BiH zaista mogu biti bez granice, kao što glasi slogan našeg projekta. Domaći proizvođači trebaju iskoristiti sve pogodnosti koje članstvo u EU nudi. Ovdje smo da bismo direktno pričali sa poljoprivrednicima o njihovoj situaciji i problemima sa kojima se susreću. Svjesni smo da je njihov položaj jako težak i da su tokom godina upravo ove kategorije ostale zanemarene“, naveo je Wigemark, dodajući kako se nada da će se kroz forume uputiti jasna poruka svim akterima da moraju staviti snažniji fokus na poljoprivredu u BiH.

Tokom foruma bilo je riječi o konkretnim primjerima iz ove oblasti, analizirale su se glavne prepreke za poboljšanje stanja u poljoprivredi i načini za njihovo otklanjanje, te dale preporuke kako se blagovremeno pripremiti za pristupanje EU.

Britanski ambasador u BiH Edward Ferguson kazao je da su forumi sjajna prilika da od proizvođača čuje sa kojim se izazovima i prilikama susreću poljoprivrednici.

„Poljoprivreda je izuzetno važan sektor za BiH, i ako su poljoprivredni proizvođači u dobroj situaciji, onda je i cijela zemlja dobro. Ne treba zaboraviti napredak koji je ostvaren u proteklim mjesecima, krenuvši od adaptacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a zatim deblokade izvoza pojedinih bh. proizvoda na tržište EU. Jako puno posla je pred svima nama, moramo se još snažnije fokusirati na izvoz peradi i drugih proizvoda životinjskog porijekla. Usvajanje sveobuhvatne strategije u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja je važno da bi se deblokirala sredstva EU koja su na raspolaganju ovom sektoru, a koji će sa sobom povući dalje investicije“, naveo je ambasador Ferguson.

EU integracije sa sobom nose brojne izazove, ali i pogodnosti i prilike za poljoprivredne proizvođače u Bosni i Hercegovini. Ulaskom u Evropsku uniju, domaćim proizvođačima otvaraju se nova tržišta i načini finansiranja njihovih djelatnosti. Brojni razvojni fondovi Evropske unije značajno mogu unaprijediti poljoprivredna gazdinstva u Bosni i Hercegovini, ali i cjelokupnu proizvodnju.

Direktor USAID/Sweden projekta Farma II Adrian Neal u svom obraćanju naglasio je da poljoprivrednike čeka posao koji nije lagan i da će pritisci postati sve veći, te da je sada pravo vrijeme za organizovanje i reagovanje.

„Ovaj proces mora biti partnerstvo, javni sektor ne može doći do svakog pojedinačnog proizvođača“, istakao je Neal, dodajući da je bh. proizvodnju potrebno osnažiti kako bi prvenstveno postala konkurentna na domaćem tržištu.

Prisutni su na forumima imali priliku da pogledaju kratak edukativno-dokumentarni film o domaćim proizvođačima koji imaju iskustva u primjeni evropskih standarda i plasiranjem proizvoda na tržište EU. Također su prisustvovali informativno-edukativnom sajmu na kojem su izlagali partneri na projektu, UNDP BiH i projekat USAID/Sweden FARMA II, te Udruga poduzetnika i poslodavaca Žepce (UPIP) i Farmofit – Fabrika stočne hrane Rapić, Gradiška.