Konferencija „Učešće organizacija civilnog društva u procesu popunjavanja Upitnika Evropske Komisije za BiH“

Kancelarija TACSO projekta u BiH uz podršku Delegacije EU u Bosni i Hercegovini  je organizirala  konferenciju „Učešće organizacija civilnog društva u procesu popunjavanja Upitnika Evropske Komisije za BiH“,  25. januara 2017. g.  u Sarajevu. Događaj je organiziran u cilju učešća organizacija civilnog društva u obezbjeđivanju odgovora na Upitnik EK za BiH kao i drugim procesima od značaja, te promocije dijaloga između OCD i institucija u procesu EU integracija u skladu sa iskustvima Republike Srbije. 

Konferencija je okupila 83 učesnika (predstavnike OCD iz BiH i Srbije, DG NEAR, Direkcije za evropske integracije, Delegacije EU u BiH, vladinih institucija iz Srbije i BiH, biznis sektora i medija) i poslužila je za razmjenu iskustava među različitim akterima u procesu obezbjeđivanja odgovora na upitnik Evropske komisije.  

Ciljevi Konferencije su bili: 

informirati OCD u BiH o načinima njihovog učešća u procesu odgovaranja na Upitnik Evropske komisije, na osnovu postojećeg iskustva u regiji (razmjena iskustva iz Srbije)

identificirati način nastavka aktivnosti kao podrške OCD u BiH potrebne za ispunjavanje Upitnika Evropske komisije (na osnovu misije OCD i odgovarajućih poglavlja Upitnika Evropske komisije)

Materijali i prezentaciji sa Konferencije su dostupni na stranici TACSO BIH