U cilju promocije EU dobrih praksi u Bosni i Hercegovini na njenom putu europskih integracija, Udruženje VESTA u saradnji sa LAG Gorski Kotar iz Hrvatske predstavlja zajedničku poljoprivrednu politiku EU i europske inicijative za razvoj ruralnih zajednica u okviru programa EU „EU Communication'', u nadi da će ova brošura doprinijeti kreiranju pretpostavki za buduće akcije i provođenje EU LEADER inicijative i u BiH .

Općine Maglaj, Gračanica i Derventa bile su ovosedmični domaćini produktivnih diskusija

Udruženje Vesta započelo je implementaciju aktivnosti u okviru projekta „Predstavljanje Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije i europskih inicijativa za razvoj ruralnih zajednica“, u okviru programa Europske unije EU Communication. Projekat ima cilj da doprinese boljem upoznavanju i razumijevanju EU, njenih politika i programa za razvoj ruralnih područja, kao i koristi koje imaju članice Europske unije, u tom smislu.

01.12.2012

Treći po redu seminar ''Razvojni procesi i uloga seoske žene'' održan je za predstavnike općinskih službi za poljoprvredu i privredu i predstavnike općinskih Komisija za jednakopravnost polova u Tuzli, 28. i 29. novembra 2012. godine. Seminar je održan u organizaciji Udruženja VESTA, a uz podršku Gender centra Federacije BiH u okviru projekta „Socio-ekonomsko jačanje položaja seoske žene kroz aktivno učešće u lokalnim razvojnim planovima“, uz finansijsku podršku specijalnog fonda Američke vlade usmjerenog na jačanje pozicije žene, US Ambasade u Bosni i Hercegovini.

30.11.2012

Udruženje Vesta pozdravilo odluku Vijeća ministara BiH

Na sjednici Vijeća ministara BiH koja je odražana 28. novembra 2012. godine donešena je Odluka o usvajanju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom za razdoblje od 2012. do 2015. godine. Strateški cilj je uspostava multidisciplinarnog i održivog sistema za prijavljivanje i evidentiranje slučajeva nasilja nad djecom, adekvatan i održiv sistem podrške, finansiranja i prikupljanja podataka, kako bi se unaprijedila prevencija, zaštita djece žrtava nasilja u Bosni i Hercegovini, te uspostavilo sigurno okruženje u kome će biti ostvareno pravo svakog djeteta da bude zaštićeno od svih oblika nasilja.

29.11.2012

Organizacija SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina u partnerstvu sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo organizovala je 19. novembra 2012. godine u Sarajevu, u multimedijalnoj Sali Ministarstva okrugli sto pod nazivom Šta činimo da zaštitimo djecu.

27.11.2012

Povodom obilježavanja 19. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom Mreža 'Snažniji glas za djecu' apeluje na Vijeće ministara BiH, da u što kraćem roku usvoji državnu Strategiju za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015, te započne sa njenom implementacijom! Pročitajte tekst obraćanja u nastavku!

Pravo djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja je jedno od osnovnih prava zagarantovanih međunarodnim i nacionalnim standardima zaštite ljudskih prava.

21.11.2012

Učinimo da svako dijete ostvari svako svoje pravo

Djeca su u međunarodnom pravu prepoznata kao posebno osjetljiva i specifična kategorija za čiju zaštitu nisu dovoljni uobičajeni mehanizmi zaštite predviđeni pravom ljudskih prava. Na današnji dan 1959. godine Generalna skupština UN-a usvojila je Deklaraciju o pravima djeteta, a na isti dan, 30 godina kasnije (1989.), usvojila je Konvenciju o pravima djeteta.

20.11.2012