Usvojimo državnu Strategiju za borbu protiv nasilja nad djecom u BIH 2012-2015!

Povodom obilježavanja 19. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom Mreža 'Snažniji glas za djecu' apeluje na Vijeće ministara BiH, da u što kraćem roku usvoji državnu Strategiju za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015, te započne sa njenom implementacijom! Pročitajte tekst obraćanja u nastavku!

Pravo djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja je jedno od osnovnih prava zagarantovanih međunarodnim i nacionalnim standardima zaštite ljudskih prava. Konvencija o pravima djeteta UN, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, obavezuju državu potpisnicu da poduzme „sve odgovarajuće zakonske, upravne i društvene i obrazovne mjere kako bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili psihičkog nasilja, povrede ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupka, zloupotrebe ili druge eksplatacije, uključujući i seksualno zlostavljanje“(čl. 19. CRC) Bosna i Hercegovina je, od ove godine, potpisnica i Konvencije za zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja (Lanzerote Konvencija).

Povodom obilježavanja 19. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom Udruženje Vesta i Udruženje Zemlja djece Tuzla, skupa sa još 13 članica NVO Mreže 'Snažniji glas za djecu', podsjećaju da je prema posljednjim dostupnim podacima iz Izvještaja o sprovedbi Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom 2007-2010, za 2010. godinu, do kraja iste u Bosni i Hercegovini zabilježeno 5087 slučajeva nasilja nad djecom! Procjenjuje se da, u isto vrijeme, puno veći broj djece svakodnevno pati u tišini, sa nesagledivim i dugoročnim posljedicama nasilja po samu djecu, ali i zajednicu i društvo uopšte.

Skupa sa djecom Bosne i Hercegovine, dižemo glas protiv nasilja nad djecom i snažno apelujemo na Vijeće ministara BiH, da u što kraćem roku usvoji državnu Strategiju za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015, te što prije započnu sa njenom implementacijom.

Donošenje Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom predstavlja međunarodnu obavezu koju je BiH preuzela ratifikovanjem Konvencije o pravima djeteta. Komitet za prava djeteta UN je povodom razmatranja periodičnog izvještaja BiH o stanju prava djeteta u BiH, na svojoj 61. sjednici, održanoj dana 05. oktobra 2012. godine u svojim Zaključnim komentarima posebno pohvalio aktivnosti države na izradi nove Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom i naglasio njen značaj u cilju ojačavanja mehanizama zaštite djece od nasilja, te preporučio državi da ovaj proces što prije privede kraju.

Stoga Vas pozivamo da u skladu sa Vašim ljudskim, moralnim, ali i profesionalnim obavezama i odgovornostima prema svakom djetetu u Bosni i Hercegovini učinite sve da usvajanje državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2012-2015 bude prioritetno pitanje na narednoj sjednici Vijeća ministara.

Ne dozvolimo da djeca pate u tišini, dok nasilnici ostaju nekažnjeni, a sistem koji je odgovoran da preduzme sve mjere zaštite djece od nasilja bude indiferentan prema ovom važnom problemu! Zaštita djece od nasilja mora biti prioritet svih nivoa vlasti u Bosni i Herecegovini!

Mrežu 'Snažniji glas za djecu' čini 15 nevladinih organizacija iz cijele BiH, koje se bave promocijom, praćenjem i zaštitom prava djeteta: UG „Zdravo da ste“ Banjaluka, HUG „Naša djeca“ Sarajevo, UG „Budućnost“ Modriča, UG „Svjetionik“ Prijedor, UG „Sretni Romi“ Tuzla, Udruženje „Zemlja djece“ Tuzla, UG „Udruženje za mentalno nedovoljno razvijena lica“ Banjaluka, UG „Budimo aktivni“ Sarajevo, UG ,,Centar za prava djeteta'' Konjic, UG „Fondacija lokalne demokratije“ Sarajevo, UG „Naša djeca“ Zenica, UG „Step by Step“ Sarajevo, UG „Sunce nam je zajedničko“ Trebinje, Udruženje ,,Vesta Humanitarna Organizacija'' Tuzla i UG ,,Sunce'' Mostar.