Na sjednici Općinskog Vijeća Gračanica, koja je održana u četvrtak 28. novembra 2013. godine, usvojen je Akcioni plan za unapređenje položaja žena na selu, nastao u okviru projekta “Unapređenje položaja žene na selu na lokalnom nivou u FBiH”, finansiranog od UN WOMEN i ADA. Analitička podloga i Akcioni plan su rezultat zajedničkog rada predstavnika Općine Gračanica i Udruženja VESTA i predstavljaju relevantan institucionalni okvir prihvaćen od strane Općine, kao smjernica budućeg djelovanja u pravcu kreiranja boljeg i pravednijeg socio-ekonomskog statusa i položaja žene sa sela.

29.11.2013

Vijeće za štampu i on line medije BiH

Žalbena komisija Vijeća za štampu i on line medije u Bosni i Hercegovini je razmotrila žalbe predstavnika organizacija civilnog društva i građana na tekst ''Pederluk među djecom'' objavljen na portalu Saff.ba 10. novembra i zaključila da je u navodima iz teksta drastično prekršen Kodeks za štampu i on line medije BiH, saopšteno je iz Vijeća. Prekršene su: Opće odredbe , Član 2 – Urednička odgovornost, Član 3 – Huškanje, Član 4 - Diskriminacija , Član 4a – Ravnopravnost polova i poštivanje ličnosti, Član 5- Tačnost i fer izvještavanje i Član 8 – Pogrešno predstavljanje Kodeksa za štampu i on line medije.

 

Radionica za razvoj formata održivosti mreže ''Građani za Europu'' koja je imala za cilj definisanje formata održivosti inicijative Građani za Europu, kao mreže nevladinih organizacija iz cijele BiH, održana je 21. novembra u Sarajevu.

21.11.2013

Prisjetimo se i na ova prava djece, koja vrlo često ostanu zaboravljena

Konvencija UN-a o pravima djeteta je dokument koji je donijela Glavna skupština UN-a na svojem zasjedanju, 20. studenog 1989. godine. Rječju „konvencija" ističe se da je to dogovor i sporazum koji obvezuje države-članice UN-a na njegovu realizaciju, dakle svojevrstan međunarodni zakon. Prihvatile su ga 193 države u svijetu.

20.11.2013

Obilježavanje Dana borbe protiv nasilja nad djecom – posjeta Obdaništu Bambi

Pravo djeteta na zaštitu od svih oblika nasilja predstavlja osnovno pravo svakog mališana, a ono je utvrđeno UN Konvencijom o pravima djeteta. Konvencija o pravima djeteta UN, koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala, obavezuje našu državu da poduzme „sve odgovarajuće zakonske, upravne i društvene i obrazovne mjere kako bi se dijete zaštitilo od svih oblika fizičkog ili psihičkog nasilja, povrede ili zlostavljanja, zanemarivanja ili nemarnog postupka, zloupotrebe ili druge eksplatacije, uključujući i seksualno zlostavljanje“(čl. 19. CRC).

20.11.2013

Nezavisni Monitoring Tim

Povodom obilježavanja 19. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom, Udruženje Vesta i Nezavisni Monitoring Tim za praćenje državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH, najavljuju objavu prvog integriranog Izvještaja u sjeni o sprovedbi državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH, krajem 2013. godine.

19.11.2013

Građani za Europu

Ocjena napretka Bosne i Hercegovine u područjima ruralnog razvoja i poljoprivrede, kao i analiza ključnih problema i prioritetnih koraka koji se trebaju preduzeti u skladu sa procesom pridruživanja EU, bili su u fokusu treće javne diskusije Inicijative Građani za Europu održane u zgradi EU u Sarajevu u petak, 15. novembra 2013. godine.

18.11.2013