Održana konferencija ''(Ne)vidljivost žena u politici'' u Tuzli

 Konferencija pod nazivom “(Ne)vidljivost žena u politici”, održana je u srijedu, 29. oktobra, u Tuzli u organizaciji Udruženja Vesta iz Tuzle i Friedrich Ebert Sthiftung u BiH. Istaknuto je da će aktivnosti na afirmaciji žena u političkom životu pomoći povećanje političke participacije žena u političkim partijama te podići svijest o važnosti uloge žena u političkim procesima. Tokom Konferencije akcenat je stavljen na položaj žene u partijama, kvotama ili potrebnim suštinskim promjenama, te mogućnostima nevladinog sektora kada su u pitanju žene u politici.

30.10.2014

Vesta Radio slavi 13 godina postojanja i rada. Već dugi niz godina slušaocima pruža odličnu zabavu sa dosta dobre urbane muzike i objektivnih informacija. Za razliku od komercijalnih medija, Vesta radio intenzivno producira i emisije od društvenog značaja. Teme od posebnog interesa za razvoj društva su uglavnom iz oblasti socijalne zaštite i ljudskih prava, shodno europskim i svjetskim konvencijama. Budite dio našeg tima i zaplovite valovima Vesta Radija na frekvenciji 91.2 MHz.

21.10.2014

MEDIA CIRCLE

Konferencija ''Izazovi s kojima se suočavaju mediji u 6 zemalja Jugoistočne Europe'' održana je u petak, 3. oktobra 2014. godine u Podgorici . Konferenciju je regionalnim pregledom otvorio Munir Podumljak iz udruge Partnerstvo za društveni razvoj kazavši da nepostojanje sistematiziranih javno dostupnih podataka o medijima stvara društva skrivenih namjera.  

09.10.2014

Istraživanje u okviru projekta: “Odgovor građana na klijentelizam u medijima (MEDIA CIRCLE)”

Nedostatak empirijskih podataka o medijskoj industriji, netransparentno vlasništvo i privatizacija medija, ekonomska neizvjesnost, pitanje (de)kriminalizacije djela protiv časti i ugleda, učinkovitosti profesionalnih udruženja i sindikata goruća su pitanja sa kojima se suočavaju mediji u regionu.

03.10.2014

Konferencija pod nazivom “Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene”, održana je u Tuzli, u utorak 30. septembra, u okviru kampanje koju u okviru istoimenog projekta provodi Udruženje Vesta, uz velikodušnu podršku američkog naroda putem Ambasade SAD-a u Sarajevu.Konferencija je realizirana u saradnji sa Klubom parlamentarki FBiH, kao prvim međustranačkim klubu u historiji BiH, koji je formiran u cilju prevladavanja političkih razlika i poboljšanja svakodnevnog života svih građana, a naročito žena.

U sklopu Programa za inicijative, mreže, saveze, platforme i koalicije organizacija civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine, za koji je TACSO BH ured objavio poziv u maju ove godine, podržane su aktivnosti tri inicijative organizacija civilnog društva među kojima je i mreža Građani za Europu.

17.09.2014

Saopštenje za javnost Mreže ''Građani za Europu''

Poboljšanje poslovnog okruženja je ključna prepostavka za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, stoga je od izuzetne važnosti u predizbornom periodu insistirati na rješavanju gorućih pitanja u ovom polju. Mreža „Građani za Evropu“ koja zagovara za reformske promjene u procesima EU integracija, apeluje na sve političke subjekte u BiH da se u predizbornom periodu fokusiraju na poboljšanje poslovnog okruženja iznošenjem konkretnih rješenja za administrativne probleme prilikom osnivanja i pokretanja novih preduzeća, te za olakšanje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća.

12.09.2014