Kampanjom u okviru projekta “Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene” koja je započela u julu mjesecu 2014, Udruženje VESTA poziva građane da daju svoje povjerenje ženama političarkama, jer upravo žene mogu biti ta toliko željena promjena na našoj političkoj sceni! Svjetska praksa je pokazala da žene mogu inspirisati održive transformacije i promijeniti svijet u kome živimo na bolje! Ali prije svega, moraju dobiti priliku za to!

13.08.2014

Konferencija ''Tko čuva čuvare demokratije? Mediji i medijsko okruženje u 6 zemalja JI Europe'' održana je 8. jula 2014. godine, u Zagrebu na kojoj su predstavljeni prvi rezultati istraživanja medijskih sistema Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Srbije i Rumunjske. Konferenciji su prisustvovali predstavnice Udruženja Vesta Amra Selesković i Indira Prljača. Konferencija “Tko čuva čuvare demokracije?“ dio je projekta Odgovor građana na klijentelizam u medijima (MEDIA CIRCLE), koji je financiran od strane europskog IPA CSF programa.

10.07.2014

Pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH

U aprilu mjesecu 2014. godine, ekspertni tim Udruženja VESTA je započeo intenzivne aktivnosti na realizaciji promotivno-edukativnog programa za studente u BIH, koji se provodi pod pokroviteljstvom Ureda Specijalnog predstavnika EU u BiH, NJ.E. Petera Sorensena, u namjeri da se procesi europskih integracija približe studentima BiH univerziteta.

18.04.2014

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u četvrtak 27. marta 20134. godine, održana je prezentacija i diskusija u povodu izrade prvog Izvještaja o poticajnom okruženju za razvoj civilnog društva u BiH, kojeg je izradio Centar za promociju civilnog društva (CPCD). Prezentaciji izvještaja prisustvovali su predstavnici Udruženja Vesta Indira Prljača i Alem Sinanović.

28.03.2014

Saopštenje za javnost nevladinih organizacija sa sjedištem u Tuzli

Kao nevladine organizacije sa sjedištem u Tuzli podržavamo i učestvujemo u aktuelnom procesu aktivnog djelovanja svih građana na izgradnji boljeg i prosperitetnijeg društva. Mirno i dostojanstveno zastupanje interesa obespravljenih građana i istrajnost u postizanju postavljenih ciljeva, kojima svjedočimo ovih dana, jasan su dokaz da civilno društvo postaje snaga za reformske promjene.

14.02.2014

VESTA predstavnici su u januaru mjesecu 2014. godine, prisustvovali prvom partnerskom sastanku u organizaciji Expert foruma u Bukureštu, koji se odvijao u okviru novog četvorogodišnjeg projekta „MEDIA CIRCLE“ koji je usmjeren na poboljšanje politika u oblasti slobode medija i uspostavljanja održivih mehanizama za aktivni medijski monitoring i odgovorno pravovremeno djelovanje u zemljama jugoistočne Europe.

07.02.2014

Priručnik ''GRAĐANI I LOKALNA VLAST – Mali vodič kroz lokalnu samoupravu'' predstavljamo u okviru projekta „Monitoring javnih usluga u općinama Tuzla i Živinice“, kojeg Udruženje Vesta u saradnji sa Općinama Tuzla i Živinice implementira s ciljem poboljšanja javnog dijaloga između građana i lokalnih vlasti, kako bi se unaprijedio kvalitet života svih građana, povećala javna odogovornost lokalne uprave i iniciralo integriranje koncepta ispitivanja zadovoljstva građana javnim uslugama u operativne mehanizme općina. 

27.12.2013