U predizbornom periodu fokusirati se na poboljšanje poslovnog okruženja

Saopštenje za javnost Mreže ''Građani za Europu''

Poboljšanje poslovnog okruženja je ključna prepostavka za ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine, stoga je od izuzetne važnosti u predizbornom periodu insistirati na rješavanju gorućih pitanja u ovom polju. Mreža „Građani za Evropu“ koja zagovara za reformske promjene u procesima EU integracija, apeluje na sve političke subjekte u BiH da se u predizbornom periodu fokusiraju na poboljšanje poslovnog okruženja iznošenjem konkretnih rješenja za administrativne probleme prilikom osnivanja i pokretanja novih preduzeća, te za olakšanje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća.

Centar za politike i upravljanje (CPU), jedna od članica mreže, je u sklopu svojih aktivnosti na promoviranju političke odgovornosti uradila analize napretka BiH u posljednje četiri godine, sa ciljem da aktualizira ekonomske teme u predizbornom periodu i potakne programske političke debate. Prema analizi konkurentnosti bh. ekonomije, evidentne su teškoće, ne samo pri osnivanju i započinjanju biznisa, nego i u pogledu izdavanja građevinskih dozvola i uvođenja struje. Dodatne otežavajuće okolnosti za preduzetnike vezane su za slabu zaštitu investitora, kompleksnost procedura za plaćanje poreza, otežanu prekograničnu trgovinu, te visoke namete na cijenu rada. Na potrebu hitnog rješavanja ovih problema ukazala je i Zajednička platforma mikro,malih i srednjih preduzeća ( LEDNet) čiju provedbu zagovaraju NBR Gradačac i LINK Mostar, članice Mreže Građani za Europu.

Članice Mreže građana za Evropu će u postizbornom periodu otvoriti dijalog sa novoizabranim političkim subjektima koji formiraju vlast na svim nivoima, kako bi svojim stručnim kapacitetima pomogle vlastima u iznalaženju kvalitetnih rješenja za poboljšanje poslovnog okruženja, ali i pratile aktivnosti zakonodavne i izvršne vlasti na ovom polju u toku cijelog mandatnog perioda i kontinuirano ukazivale ne prostor za poboljšanja.

 

Saopštenje možete preuzeti ovdje.

Mreža Građani za Europu