Održana Konferencija ''Žene u politici - za održive i dugoročno orijentirane promjene''

Konferencija pod nazivom “Žene u politici – za održive i dugoročno orijentirane promjene”, održana je u Tuzli, u utorak 30. septembra, u okviru kampanje koju u okviru istoimenog projekta provodi Udruženje Vesta, uz velikodušnu podršku američkog naroda putem Ambasade SAD-a u Sarajevu.Konferencija je realizirana u saradnji sa Klubom parlamentarki FBiH, kao prvim međustranačkim klubu u historiji BiH, koji je formiran u cilju prevladavanja političkih razlika i poboljšanja svakodnevnog života svih građana, a naročito žena.

Tokom Konferencije akcenat je stavljen na položaj žene u društvu, perspektive i izazove razvoja, ulogu i značaj političke participacije, interesnog zastupanja i djelovanja o čemu su uvodne riječi imali g-đa Hodović, predstavnica Gender centra FBiH, prof.dr. Nada Mladina, prof.dr. Najil Kurtić i prof.dr. Mirsada Hukić, koja je predstavila inicijative akademske zajednice sa Klubom parlamentarki.

Posebno su predstavljene aktivnosti koje je vodio Klub parlamentarki FBiH, od strane članica Besime Borić i Spomenke Mičić, pri čemu su naglašene buduće smjernice djelovanja Kluba u pravcu poboljšanja statusa žena u oblasti zapošljavanja, ruralnog razvoja i poljoprivrede, porodičnog prava, a posebno u slučajevima nasilja u porodici, porodiljskim naknadama i drugim oblastima koja traže zajedničke akcije.

Predstavnice Udruženja Vesta, Amra Selesković i Indira Prljača, su istakle da danas modernu demokraciju nije nemoguće zamisliti bez ravnopravnog sudjelovanja muškaraca i žena u procesima i strukturama odlučivanja u javnom i političkom životu. Praksa i u BiH je pokazala da ukoliko žene nisu vidljive u javnosti, i to kao ravnopravne i aktivne, teško se mogu promjeniti tradicionalni stereotipi kojima se kaže da ženi nije mjesto u politici. Upravo iz tog razloga je naglašeno da je nužno da stranke i centri moći u političkim partijama poštuju Zakon o ravnopravnosti spolova i odgovorno prema građanima, uvažavajući principe izvrsnosti i kompetentnosti, daju jednake prilike najboljim predstavnicima svojih partija i ženama, kao i muškarcima.

Poruke koje su poslane sa ove Konferencije su i poziv glasačima da daju svoje povjerenje ženama na predstojećim izborima, jer upravo žene mogu biti ta toliko željena promjena u našem društvu i mijenjati svijet u kome živimo na bolje!

Prezentacije sa Konferencije, možete preuzeti ispod.

DodatakVeličina
Politike, strategije i programi podrške zapošljavanju u FBiH_gdja. Besima Boric.ppt3.12 MB
Položaj žene u politici_prof. dr. Najil Kurtic.ppt1.22 MB
Zene u politici za dugorocne promjene_prof. dr Nada Mladina.pdf6.1 MB
Ravnopravnost polova u oblasti političkog i javnog života_Gender centar FBIH.ppt547.5 KB