Kako bismo sagledali riješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija i ocijenili napredak u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja u BiH u predhodnom periodu, Udruženje Vesta u sklopu inicijative Građani za Europu, organizuje javnu sesiju koja će biti održana u petak, 8. juna 2012. godine u Zgradi Europske unije u Sarajevu sa početkom u 10.30 sati.

04.06.2012

Kako bismo ocijenili napredak u sektoru rada i zapošljavanja u BiH u prethodnom periodu, te zajednički sagledali rješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija, Udruženje Vesta iz Tuzle u sklopu Inicijative ''Građani za Europu''održalo je javnu sesiju o napretku u sektoru rada i zapošljavanja u BiH. Javna sesija je održana u utorak 29. maja 2012. godine, u Zgradi Europske unije u Sarajevu. Na javnoj sesiji prisustvovalo je više od 40 predstavnika nadležnih vladinih tijela koji se bave pitanjem rada i zapošljavanja na državnom i entitetskim nivoima, te članova civilnog društva koji su nakon opsežnog istraživanja sačinili prioritetne mjere koje je neophodno sprovesti u pomenutom sektoru.

01.06.2012

U organizaciji Udruženja Vesta, u četvrtak 31. maja 2012. godine u Opštini Zvornik održana je prezentacija i panel diskusija o europskim inicijativama za razvoj ruralnih zajednica. Cilj prezentacije i diskusije je doprinos boljem upoznavanju i razumijevanju EU, njenih politika i programa ruralnog razvoja, kao i koristi koje od istih imaju zemlje kandidati i potencijalni kandidati i zemlje članice Europske unije.

01.06.2012

U okviru aktuelnog projekta 'Jačanje uloge organizacija civilnog društva u praćenju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2011-2014/15', Udruženje Vesta sa partnerima, Udruženjem Zemlja djece Tuzla i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, organizuje 2,5-dnevni Trening za OCD u praćenju državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2011-2015 i izvještavanju u sjeni, koji će se održati u Hotelu Grand, Sarajevo od 11. do 13. juna 2012. godine.

30.05.2012

Finalni nacrt Etičkog kodeksa istraživanja sa djecom i o djeci u Bosni i Hercegovini završen i spreman za dalju proceduru usvajanja. Svojom suštinom i formom, ovaj bitni dokument je potpuno u skladu sa smjernicama dogovornim projektom ''Jačanje uloge organizacija civilnog društva u monitoringu državne Strategije za borbu protiv nasilja nad djecom u BiH 2011-2014/15'', koji Udruženje Vesta realizira uz podršku i u bliskoj saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH.

28.05.2012

U Bosni i Hercegovini 37 posto građana zna za predpristupnu pomoć Europske unije (IPA), pokazalo je istraživanje javnog mnijenja koje je Direkcija za evropske integracije provela početkom 2012. godine. Među njima je gotovo dvostruko više muškaraca nego žena, dok življenje u urbanom ili ruralnom području ispitanika nije imalo značajnijeg uticaja na informisanost o predpristupnoj pomoći.

28.05.2012

Inicijativa ''Građani za Europu''

Kako bismo ocijenili napredak u sektoru rada i zapošljavanja u BiH u prethodnom periodu, te zajednički sagledali rješenja za izazove u implementaciji reformi u procesu europskih integracija, Udruženje Vesta iz Tuzle organizuje prvu javnu sesiju inicijative „Građani za Europu“ u 2012. godini. Javna sesija će biti održana u utorak 29. maja 2012. godine, u Zgradi Europske unije u Sarajevu sa početkom u 11 sati.

23.05.2012