Menadžment organizacije

 

Indira Prljača je uposlenica Udruženja Vesta više od 10 godina, na poziciji direktorice razvoja i vodi projekte koji doprinose društveno-ekonomskom razvoju i potiču aktivno učešće građana u procesima donošenja odluka. Nakon završenog Filozofskog fakulteta, odsijek orijentalistika, Univerziteta u Sarajevu, svoju profesionalnu preorijentaciju počinje u nevladinom sektoru. Radeći u nevladinoj organizaciji TALDi više od 14 godina, specifične kompetencije stiče u području razvoja nevladinog sektora, promociji poduzetništva, fasilitaciji procesa strateškog i lokalnog razvoja i projektima podrške razvojnim inicijativama. U periodu obnašanja funkcije direktorice TALDi-ja (2003.-2010.), odgovorna za realizaciju brojnih projekata, kao i trening/ konsultantskih programa isporučenih NVO-ima, vladinim institucijama, lokalnim zajednicama i drugim korisnicima u Bosni i Hercegovini i regiji Zapadnog Balkana. Kontinuiran profesionalni razvoj su obilježile brojne certifikacije u oblasti organizacionog, institucionalnog, projekt i biznis menadžmenta, a posebno značajan je uspješno okončan dvogodišnji proces (juni 2006 – juni 2008.) međunarodne konsultantske certifikacije u holandskoj agenciji MDF,Training & Consultancy.

Zumreta Beširević je finansijska knjigovotkinja u Udruženju Vesta.  Nakon završene Srednje ekonomske škole i dodatnog školovanja za samostalnu računovotkinju bogato radno iskustvo stekla je u nekoliko respektabilnih tuzlanskih firmi, knjigovodstvenih biroZumreta Beširević je rukovodilac finansijsko-računovodstvenih poslova u Udruženju Vesta. Nakon završene Srednje ekonomske škole i dodatnog školovanja za samostalnu računovotkinju bogato radno iskustvo stekla je u nekoliko respektabilnih tuzlanskih firmi, knjigovodstvenih biroa i nevladinih organizacija. U Udruženju Vesta uspješno rukovodi aktivnostima iz oblasti knjigovodstva i finansija a njeno bogato životno i radno iskustvo velika je pomoć svim uposlenicima u Vesti.