O nama

UDRUŽENJE VESTA - ZA ONE KOJI MARE

Misija, vizija i strateško usmjerenje

Udruženje Vesta je nastalo 1998. u Tuzli, prepoznatom multietničkom gradu Bosne i Hercegovine. Grupa mladih ljudi koja je odlučila ostati u svojoj državi usmjerila je energiju na kreiranje pozitivnog okruženja koje zadovoljava potrebe europskih građana.  Udruženje Vesta je dobilo ime po rimskoj boginji ognjišta, doma i porodice, Vesta.

Misija - Udruženje VESTA je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja podržava i doprinosi profilisanom djelovanju OCD i drugih razvojnih aktera u izgradnji demokratskog društva koje baštini europske vrijednosti.

Naša vizija podrazumjeva društvo aktivnih građana koji koriste Vestu za detekciju, iniciranje i reagiranje na potrebne društvene promjene.

Udruženje je strateški usmjereno na:

- promociju i jačanje prava žena u cilju njihovog socio-ekonomskog osnaživanja, te aktivnog i jednakopravnog sudjelovanja u procesima donošenja odluka,

- podršku razvoju sistema društveno-odgovornog djelovanja javnih institucija i pokretanje drugih razvojnih inicijativa koje kreiraju pretpostavke za izgradnju demokratskog i građanskog društva,

- facilitaciju procesa uključivanja svih relevantnih interesnih strana u detekciju i analizu problema, te u aktivnosti javnog zagovaranja identifikovanih riješenja za prioritetne reformske promjene u Bosni i Hercegovini, na putu ka Europskoj uniji. 

VESTA RADIO - Podrška građanskim inicijativama

Neprofitni radio lokalne zajednice u Tuzli

Što je Vesta Radio?

Vesta Radio je jedinstven projekt u Bosni i Hercegovini. Kao neprofitna radio stanica koja djeluje u okviru Udruženja Vesta, Vesta Radio omogućava građanima da se njihov glas ne samo čuje već i doprinese demokratskim promjenama u državi. Vesta Radio posjeduje dugoročnu dozvolu za emitovanje koju je dodijelila Regulatorna agencija za komunikacije. Program emitujemo iz studija u Tuzli na frenvenciji 91,2 MHz, a signalom obuhvatamo potencijalnih 170 000 slušalaca.

Program sadržaji Vesta Radija

• Volonterski angažman građana

• Podizanje svijesti javnosti

• Podršku razvoju lokalnih zajednica

• Informativno-edukativni program

• Metodologija lokalne radio stanice kao participativno-komunikacionog centra

VESTA RESURSNI CENTAR podržan od TACSO


Projekat Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO) započeo je partnerstvo sa Udruženjem VESTA u Bosni i Hercegovini s ciljem osiguranja održivosti funkcija TACSO-a nakon što projekat bude završen u 2017. godini.VESTA je od oktobra 2014. domaćin TACSO-u u svojim uredima u Sarajevu i Tuzli.Partnerstvo u Bosni i Hercegovini je dio procesa koji se odvija i u Albaniji, na Kosovu, u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

Evropska unija podržava projekat Tehničke pomoći organizacijama civilnog društva (TACSO) od 2009. godine u sklopu mehanizma Podrška civilnom društvu (Civil Society Facility - CSF), s ciljem izgradnje snažnog civilnog društva te podsticanja okruženja i kulture u zemljama Zapadnog Balkana i u Turskoj, koji omogućavaju nesmetan razvoj i jačanje civilnog društva.

Resursni centri će pratiti nacionalne TACSO urede u implementaciji Projekta sve do njegovog završetka, te dobijati podršku u izgradnji kapaciteta za organizacioni razvoj te primjereno vođenje u cilju poboljšanja obima njihovih usluga organizacijama civilnog društva.

Ko nas podžava?

Udruženje Vesta osigurava finansiranje programskih/projektnih sadržaja uglavnom donatorskom podrškom. Vlastiti prihodi potiču od pružanja usluga u okviru Programa Vesta Radio, isporuke servisa i treninga za različite korisnike. Realizaciju dosadašnjih programa/projekata podržali su: Europska unija, EUSR, Američka ambasada u BiH, UN WOMEN, ADA, Otvoreno društvo BiH, SIDA, USAID, UNIFEM, Vlada Finske, Friedrich Ebert Stiftung, WACC, Agencija za ravnopravnost spolova BiH, Grad Tuzla, IRC, Global Fund for Women, Westminister Foundation, NORAD, UNDP i drugi.

Programski izvještaj Udruženja VESTA 

Programski izvještaj Udruženja VESTA za 2015. godinu dostupan OVDJE.

Finansijski izvještaj 

Finansijski izvještaj za 2015. godinu dostupan OVDJE.