Podrška nezavisnim medijima: Ojačati i razviti radio zajednicu Tuzla

Projekt je baziran na potrebama mladih u Bosni i Hercegovini kako bi se aktivno uključili u procese odlučivanja koji doprinose poboljšanju njihovog položaja u ovoj državi. Poseban vid potreba se u ovom projektu veže za medijski prostor koji mladi ljudi traže i trebaju. Dok s jedne strane projekt podrazumjeva aktivan rad sa zainteresiranim mladim ljudima, s druge strane on uvaža potrebe i mogućnosti lokalnih radio stanica da mladima omoguće kreativan prostor za njihovo djelovanje. Stoga je projekat usmjeren i na jačanje kapaciteta lokalnih radio stanica. Opći cilj projekta je usmjeren na proces demokratizacije i integracije socijalnog sektora u Bosni i Hercegovini, odnosno na razvoj neovisnih medija.

Postignuti rezultati

Udruženje VESTA je kreiralo jedinstven edukativni paket za obuku urednika i novinara radio stanica, te predstavnika grupa mladih iz Sarajeva, Banje Luke, Milića i Tuzle. Educirani treneri su u saradnji sa grupama mladih odredili najznačajnije potrebe u lokalnoj zajednici i pokrenuli kampanje. Važno je naglasiti da su teme izabrali mladi volonteri, koji su putem ovog projekta dobili jedinstvenu priliku da neposredno sudjeluju u pripremi radijskih sadržaja. Tako su mladi volonteri u lokalnim radio stanicama neposredno producirali radio sadržaje koji su razmjenjivani sa drugim radio stanicama. Na taj način javnosti su predočene potrebe mladih iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Cilj produkcije omladinskih radio sadržaja je između ostalog uspostavljanje termina za kontinuirano djelovanje omladinskih grupa u lokalnim medijima. Svi materijali nastali tokom projektne realizacije su publikovani u jedinstvenom priručniku koji je kvalitetna osnova za djelovanje drugih lokalnih radio stanica na susretanju potreba mladih u Bosni i Hercegovini.

Projektnom realizacijom su postignuti značajni efekti:

  • Ojačani su kapaciteti lokalnih radio stanica za zastupanje interesa mladih i njihovo aktivno sudjelovanje u demoktratizaciji društva
  • Ojačani su postojeći odnosi između radio stanica i uspostavljen aktivni mrežni rad u razmjeni produciranih sadržaja
  • Ojačani kapaciteti VESTA Radija kao glavnog partnera talijanske organizacije CRIC za dalje društveno djelovanje u zajednici
  • Ojačani kapaciteti mladih ljudi za zagovaranjem promjena putem medija

Važno je spomenuti da je projektom omogućena nabavka opreme za mobilnu stanicu VESTA radija. Mobilni VESTA radio će u narednom periodu na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini biti u prilici da omogući da se glas mladih što bolje čuje.

Publikaciju "Omladinska Radna Akcija" možete pregledati i online na: