Lokalne radiostanice kao participativno - komunikacioni centri

Projekt je bio usmjeren na opći cilj aktivnog građanskog učešća u procesu donošenja odluka i dobroj upravi. Naša vizija je bila da potražimo i podržimo građane koji su svjesni da mogu ostvariti svoja prava u društvu, bolji standard življenja, zadovoljavanje njihovih različitih potreba, te učestvovati u procesu donošenja odluka u skladu sa demokratskim principima u kojima je naglasak stavljen na vladavinu zakona, otvorenost mišljenja, toleranciju, samoinicijativnost, te visok nivo ekološke svijesti.

Projektom smo uspjeli da:

- Postignemo ulogu ''dežurnog redara'' u zajednici kroz ustrojavanje mehanizma slobodnog protoka informacija,
- Poboljšavanje života u lokalnim zajednicama kroz građanske inicijative i kampanje javnog zagovaranja,
- Uticati na svijest i percepciju lokalnih radio stanica u Lukavcu, Travniku, Bijeljini, Brčko Distriktu, Zvorniku, Brodu i Derventi o mogućnostima aktivnog sudjelovanja građana u procesima donošenja odluka i njihove uloge i odgovornosti u tom procesu.

Specifični ciljevi projekta su se bazirali na osnovnim postulatima građanskog sudjelovanja i dobre uprave koji podrazumijevaju informisanje (slobodan pristup informacijama), konsultacije i zajedničke akcije.

Osnovne aktivnosti projekta:

- Priprema i provedba operativnih procedura za Participativni komunikacijski centar, sa preciziranom ulogom svih nosilaca i početkom aktivnosti,

- Priprema i provedba obuke za predstavnike građanskih grupa i mjesnih zajednica, na temu strateškog planiranja, pripreme projektnih prijedloga, javnog zagovaranja i aktivnog građanskog učešća,

- Stvaranje i provedba kampanja javnog zagovaranja i aktivnosti koje trebaju doprinjeti boljem standardu življenja u lokalnoj zajednici,

- Organiziranje i provedba istraživanja potreba marginaliziranih grupa,

- Prezentacija metodologije razvoja Lokalne radio stanice kao participativnog komunikacijskog centra u 7 lokalnih radio stanica kao replikativnog modela.

Rezultati projekta:

- Razvijeni mehanizam slobodnog protoka informacija koje zajednica prepoznaje kao Participativni komunikacijski centar,
- Građani i predstavnici mjesnih zajednica su informirani i obučeni na temu aktivnog učešća u procesima donošenja odluka,
- Ostvarene su vidljive promjene u životu lokalne zajednice, kroz građanske inicijative i javno zagovaračke kampanje,
- Lista pitanja i osnovnih problema marginaliziranih grupa i podignut stepen obaviještenosti javnog mnijenja,
- Promoviran model lokalne radio stanice kao participativnog komunikacijskog centra.

Realizatori projekta:
- Udruženje Vesta, nosilac projekta
- Centri civilnih inicijativa, partnerska nevladina organizacija
- Općina Tuzla, pridruženi parnter
- Regionalna razvojna agencija, pridruženi partner
- Referentna grupa Tuzla, pridruženi partner