Udruženje Vesta članica Mreže za razvoj građanskog društva na Balkanu (BCSND)

Udruženje Vesta je postala članicom Mreže za razvoj građanskog društva na Balkanu (BCSDN). BCSDN jeste mreža koju čine 14 građanskih organizacija iz 10 zemalja jugoistočne Europe (Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Rumunija, Slovenija i Srbija). BCSDN sačinjavaju partnerske organizacije koje su, kao članice mreže, jednake po pravima i odgovornostima. Glavni radni principi mreže jesu saradnja, partnerstvo, tolerancija, dijalog i poštovanje drugih.

BCSDN je nastala na osnovima inicijative ''Capacity Building Hub''. Taj program je bio dio jedne veće inicijative pod nazivom ''WCC South-East Europe Ecumenical Partnership". Time što je okupljala crkve, ekumenske i građanske organizacije, ova inicijativa je nastojala da promoviše njihovu koordinaciju i saradnju. Program ''Capacity Building Hub''bio je fokusiran na jačanje individualnih kapaciteta osoblja organizacija, članica i njihovih umijeća.