Podržana realizacija projekta: ''Jačanje organizacionih kapaciteta udruženja poljoprivrednika općine Tuzla''

Projektom Udruženja Vesta, kojeg finansijski podržava općina Tuzla, nastoje se ojačati organizacioni kapaciteti 11 udruženja poljoprivrednih proizvođača općine Tuzla, kako bi tokom 2010. godine udruženja imala jasne strateške smjernice djelovanja oslonjene na postulate ruralnog razvoja EU, razvijene procedure za odnose sa članovima i povećane prihode iz grant šema domaćih i međunarodnih donatora.

Do sada je općina Tuzla finansirala program edukacije ključnog osoblja u udruženjima poljoprivrednika u cilju organizacionog jačanja udruženja poljoprivrednika kao bitnih subjekata i partnera Općine u razvoju poljoprivredne proizvodnje. Ipak, postoje evidentne potrebe da se na jačanju organizacionih kapaciteta i dalje radi. Razlog više je i potreba za pravovremenom pripremom za fondove ruralnog razvoja EU, koji će BiH biti dostupni u daljem procesu pridruživanja.