Jačanje organizacionih kapaciteta udruženja poljoprivrednika općine Tuzla

Projektom se nastoje ojačati organizacioni kapaciteti 11 udruženja poljoprivrednih proizvođača općine Tuzla, kako bi tokom 2010. godine udruženja imala jasne strateške smjernice djelovanja oslonjene na postulate ruralnog razvoja EU, razvijene procedure za odnose sa članovima i povećane prihode iz grant šema domaćih i međunarodnih donatora.

Na području općine Tuzla djeluje više udruženja poljoprivrednika od kojih je najmanje 11 fokusirano na razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje. Članovi ovih udruženja su poljoprivrednici koji svoju proizvodnju uglavnom oslanjaju na podsticajne mjere općine Tuzla uz korištenje privatnih izvora finansija. Da bi primarna poljoprivredna proizvodnja ojačala u značajnijoj mjeri, nužno i potrebno je izgraditi organizacione kapacitete udruženja poljoprivrednika kako bi njihov menadžment bio više na usluzi svojim članovima i kako bi bio u mogućnosti da za potrebe svojih članova, privuče značajnija finansijska sredstva od raznih donatora (međunarodnih organizacija, predpristupnih sredstava Eu i slično).Preliminarna istraživanja su pokazala relativno nizak nivo upućenosti menadžmenta ovih udruženja u druge mogućnosti finansiranja, adresiranja potreba članova, razvoja programa i projekata u saradnji sa članovima kao i upravljanju većim iznosima grantova. Dodatni problem je i nedostatak jasnih strateških smjernica udruženja što dovodi vrlo često do nerazumjevanja odnosa član - udruženje te nadležnosti i prava. Do sada je općina Tuzla finansirala program edukacije ključnog osoblja u udruženjima poljoprivrednika u cilju organizacionog jačanja udruženja poljoprivrednika kao bitnih subjekata i partnera Općine u razvoju poljoprivredne proizvodnje. Ipak, postoje evidentne potrebe da se na jačanju organizacionih kapaciteta i dalje radi. Razlog više je i potreba za pravovremenom pripremom za fondove ruralnog razvoja EU, koji će BiH biti dostupni u daljem procesu pridruživanja.

Projektne aktivnosti

Projektom je predviđena realizacija sljedećih grupa aktivnsoti:
• Analiza potreba za jačanje organizacionih kapaciteta udruženja poljoprivrednika općine Tuzla
• Realizacija najmanje tri obuke za jačanje organizacionih kapaciteta u skladu sa preporukama in Analize potreba
• Realizacija najmanje tri stručna savjetovanja o procesu ruralnog razvoja EU i primjerima dobre prakse poljoprivrednog razvoja, u cilju približavanja strateških smjernica udruženja zahtjevima u procesu europskih integracija
• Mentorska podrška udruženjima u razvoju projektnog prijedloga od strane stručnog tima Udruženja Vesta